Klik op de titel om de webcast te zien in elke browser. Navigeer in de video met de knoppen aan de rechterkant.

Integrale Medicatiezorg
Aristozalen Amsterdam, 31 oktober 2017

Geproduceerd door
Anne de Roos (www.medicatieoverdracht.nl): Waarom blijft de aandacht voor optimaliseren van medicatieoverdracht noodzakelijk? Aandacht voor resultaten HARM3 onderzoek. PDF
Elien Uitvlugt (apotheker, promovendus)

Medicatie gerelateerde heropnames binnen 30 dagen na ontslag.

PDF
Sara Daliri (apotheker, promovendus)

Transmurale samenwerking bij ontslag uit het ziekenhuis: wat levert het op?

PDF
Fatma Karapinar (ziekenhuisapotheker, epidemioloog) Draaiboek bij ontslag – inzichten van patiënten en zorgverleners. PDF
Eric Hiddink (Proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio)
Medicatie-incidenten bij kwetsbare ouderen … hoe kunnen we deze voorkomen? PDF
Marcel Kooij (apotheker en voorzitter Project Medicatieoverdracht SIGRA)
Wat doen we vanuit Sigra om de samenwerking tussen disciplines te bevorderen en de eigen regie over medicatie van patiënten te vergroten? PDF
Afke de Jong (directeur en medeoprichter Kijksluiter.nl) Hoe vergroot je de regie van laaggeletterden/anderstaligen over hun medicatiedossier met audiovisuele middelen? PDF
Mady Samuels (sr. beleidsmedewerker VWS) Herziening Richtlijn Medicatieoverdracht en de visie van VWS. PDF
Michiel Coppens (internist AMC, deskundige op antistollingsgebied) Het belang van regionale afspraken rond antistollingszorg. PDF
Peter Kamsteeg (lid Raad van Bestuur ATALMedial) Wat wordt de toekomstige rol van trombosediensten in het licht van farmaceutische en politieke veranderingen? PDF