Ons laatste Nieuws


Bekijk alle nieuwsberichten op farmaactueel.nl 

15 mei

Verpakapotheek breidt farmaceutische dienstverlening uit

Sinds juli 2017 functioneert Verpakapotheek als volwaardige instellingsapotheek voor zeven zorginstellingen in de Haagse regio. Ervaren apothekers en apothekersassistenten ondersteunen de instellingen vanuit de verpaklocatie in Warmond bij receptverwerking, medicatiebewaking, het farmacotherapeutisch overleg en het maken van beleidskeuzes.

 

Efficiënte en veilige geneesmiddelenvoorziening door bundelen expertise

 

Sinds juli 2017 functioneert Verpakapotheek als volwaardige instellingsapotheek voor zeven zorginstellingen in de Haagse regio. Ervaren apothekers en apothekersassistenten ondersteunen de instellingen vanuit de verpaklocatie in Warmond bij receptverwerking, medicatiebewaking, het farmacotherapeutisch overleg en het maken van beleidskeuzes. Door schaalgrootte en nauwe samenwerking tussen apotheek en logistiek kan het geneesmiddelenproces efficiënter, effectiever en veilig worden ingericht. Ook het Reinier de Graaf ziekenhuis bracht daarom recent de instellingsactiviteiten onder bij Verpakapotheek.

 

De overname betreft een zorginstelling van Middin met 240 bedden. Verpakapotheek verzorgt hier de farmaceutische begeleiding en levert alle op naam verpakte en overige medicatie, net als bij de zeven Haagse instellingen. Daarnaast begeleidde apotheker Sharon Bontenbal de implementatie van het voorschrijfsysteem Medimo. “Er werd met verschillende voorschrijfsystemen gewerkt, waardoor er geen overzicht was op het totale medicatieproces”, vertelt ze. “Met Medimo is dat er wel. Het ondersteunt de artsen, het verplegend personeel en de apotheek in het volledige geneesmiddelenproces rond de patiënt. Vanuit mijn ervaring met soortgelijke implementatietrajecten bij andere instellingen, kon ik een waardevolle bijdrage leveren aan het inrichten van de processen en het systeem.”

 

Farmaceutische begeleiding

Sharon Bontenbal is samen met collega-apotheker Amanda van Walraven verantwoordelijk voor de farmaceutische begeleiding van de instellingen. “Eén van ons heeft dagdienst en is bereikbaar voor farmacotherapeutische vragen van artsen”, vertelt Van Walraven. “De vragen betreffen meestal de afdelingen revalidatie en palliatieve zorg of nieuwe opnames. Alle cliënten in langdurige zorg spreken we periodiek door met de behandelend arts tijdens medicatiereviews. Daarnaast hebben we minimaal eens per kwartaal en in sommige gevallen maandelijks een farmacotherapeutisch overleg met de artsen van de zorginstelling. Ook nemen we als farmaceutisch toezichthouder en adviseur deel in geneesmiddelencommissies.”

Bontenbal en Van Walraven geven leiding aan een team van twaalf apothekersassistenten en zes farmaceutisch medewerkers. Een aantal apothekersassistenten is onder hun verantwoordelijkheid actief op de verpleeglocaties. De apothekersassistenten bij Verpakapotheek in Warmond begeleiden de reguliere receptenstroom en bemannen de service desk voor het verplegend personeel.

 

Minder verspilling en veiliger

“Doordat we als apothekers bij Verpakapotheek dicht op de logistiek zitten, kunnen we processen slimmer inrichten. Enerzijds om verspilling van goederen en kapitaal te minimaliseren, anderzijds om de medicatieveiligheid en daarmee de patiëntveiligheid te vergroten”, aldus Van Walraven. Ze geeft een voorbeeld. “Bij medicatiewijzigingen na het samenstellen van de batch voor de medicatierol is het in de huidige situatie zo dat de instelling met losse tabletjes moet werken. Doordat de lijnen binnen Verpakapotheek kort zijn, kunnen we een groot deel van die gewijzigde medicatie en ook de opnamemedicatie over de verpakmachines leiden en in GDS-zakjes uitleveren. Dat soort mogelijkheden voor optimalisatie realiseren we.“

 

Zorgvuldig

Dat doen Van Walraven en Bontenbal samen met ziekenhuisapotheker Gert Nap, die verantwoordelijk is voor de productie, kwaliteit & veiligheid en complexe vraagstukken. “Verpakapotheek ontwikkelt zich van een logistieke specialist tot een complexe instellingsapotheek. Het is mijn taak om dat zorgvuldig te laten gebeuren en de medewerkers daarin mee te nemen. Tegelijkertijd ben ik continu op zoek naar mogelijkheden om het proces slimmer te organiseren en de kwaliteit en veiligheid te vergroten.”

 

Kosten besparen

Nap voert ook de onderhandelingen met leveranciers en zorgverzekeraars. “Als grotere speler kunnen we geneesmiddelen scherper inkopen. Dat levert geld op voor onze klanten. Daarnaast hebben we contracten afgesloten met zorgverzekeraars, zodat we voor klanten uit de tweede lijn geneesmiddelen kunnen declareren die verstrekt zijn aan patiënten met een eerstelijnsverblijf (ELV). Voor die kosten draait de instelling anders zelf op.”

 

Oplossingen op maat

Door de uitbreiding van de dienstverlening is Verpakapotheek beter in staat om voordelen te realiseren voor al haar klanten: instellingen én ziekenhuisapotheken. Het optimaliseren van de geneesmiddelenvoorziening blijft de core business. Dankzij de uitbreiding met farmaceutische dienstverlening kan Verpakapotheek ziekenhuisapotheken ook op dat gebied ontzorgen.

 

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste veranderingen en nieuws over Farma-actueel? Vraag de nieuwsbrief aan door uw e-mailadres hieronder in te vullen.