Ons laatste Nieuws


Bekijk alle nieuwsberichten op farmaactueel.nl 

07 nov

Methotrexaat meest door specialist begeleide middel

Van de veelgebruikte geneesmiddelen vindt bij methotrexaat de begeleiding het meest door specialisten plaats. Aan de andere kant van het spectrum hebben specialisten de minste bemoeienis met het voorschrijven van de anticonceptiepil. De SFK vergelijkt de voorschrijvers van eerste uitgiften met voorschrijvers van de herhaalmedicatie.

De SFK heeft van de meest gebruikte geneesmiddelen bepaald in welke mate specialisten voor de patiënt nieuwe medicatie starten en daarna betrokken blijven bij de begeleiding van het geneesmiddelgebruik.
Daartoe heeft de SFK op ATC4-niveau (chemisch verwante werkzame stoffen met vergelijkbare werking), voor zowel de eerste uitgiften als de vervolguitgiften, gekeken naar de mate waarin de verstrekking plaats vond op basis van een recept van een specialist of van een huisarts. Voor de eerste uitgiften is daarbij de verhouding van het aantal verstrekkingen bepaald.
De verhouding bij de vervolguit-giftes is gebaseerd op het totaal aan standaarddagdoseringen (DDD) en niet op verstrekkingen, omdat anders de weekleveringen die vooral op voorschrift van huisartsen plaatsvindt, het beeld zouden vertekenen.    
Het onderzoek beperkt zich tot receptplichtige geneesmiddelen uit het basispakket die veel worden gebruikt. Daarbij is als arbitraire grens gehanteerd dat openbare apotheken jaarlijks gezamenlijk minimaal ongeveer 10 miljoen DDD’s verstrekken van geneesmiddelen in een ATC4-groep. Ruim tachtig ATC4-groepen voldoen aan die criteria.

Specialisten

Van de ATC4-groep met methotre-xaat als belangrijkste vertegenwoordiger vinden verhoudingsgewijs de verstrekkingen van zowel de eerste uitgiften als de vervolguitgiften het meest plaats op voorschrift van specialisten, vooral reumatologen. Dit middel wordt gevolgd door glaucoommedicatie waarvan combinaties van timolol met andere glaucoommiddelen de belangrijkste vertegenwoordigers zijn. Ook van methylfenidaat, dat op plaats elf buiten de tabel op deze pagina blijft, vindt de medicatiebegeleiding relatief veel door specialisten plaats.

Huisartsen

De anticonceptiepil – voor vrouwen tot 21 jaar, omdat hier alleen vergoedbare geneesmiddelen zijn beschouwd – wordt het minst door specialisten begeleid. Diuretica van het thiazide-type met hydrochloorthiazide als vertegenwoordiger, zijn daarna de geneesmiddelgroep waar niet de specialist maar juist de huisarts verhoudingsgewijs de meeste medicatiebegeleiding doet. 

Geneesmiddelgroepen met meeste betrokkenheid van specialisten

rang ATC4 geneesmiddelgroep geneesmiddel toepassing
1 L04AX overige immunosuppressiva methotrexaat reuma
2 S01ED bètablokkers in oogdruppels timolol combinaties glaucoom
3 M05BX overige botmineralisatie beïnvloedende middelen denosumab botversterking
4 S01EE prostaglandine-analogon in oogdruppels latanoprost glaucoom
5 A07EC mesalazine en verwante middelen mesalazine darmontsteking
6 B03BB foliumzuur en -derivaten foliumzuur bij methotrexaat
7 N04BA dopa en -derivaten levodopa met carboxylaseremmer ziekte van Parkinson

 Geneesmiddelgroepen met de minste betrokkenheid van specialisten

rang ATC4 geneesmiddelgroep geneesmiddel toepassing
1 G03AA oestrogenen met progestagenen anticonceptiepil anticonceptie
2 C03AA thiazide diuretica hydrochloorthiazide hoge bloeddruk
3 A10BB sulfonylureumderivaten gliclazide type 2 diabetes
4 N07CA middelen bij duizeligheid bètahistine duizeligheid
5 D01AC huidpreparaten ketoconazol antischimmel
6 A10BA biguaniden metformine type 2 diabetes
7 R06AX overige antihistaminica desloratadine allergie, hooikoorts

Bij anticonceptiepil is de specialist het minst en de huisarts het meest betrokken

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste veranderingen en nieuws over Farma-actueel? Vraag de nieuwsbrief aan door uw e-mailadres hieronder in te vullen.