Ons laatste Nieuws


Bekijk alle nieuwsberichten op farmaactueel.nl 


20 okt

Lobbyen in de zorg kost een miljard

Ziekenhuizen, artsen, verpleegkundigen, apothekers en patiënten geven met z'n allen jaarlijks ruim een miljard euro uit aan het lobbyen voor hun belangen bij de minister van Volksgezondheid. (Volkskrant)

ANH JANSEN 21-10-2010 12:54
Geneesmiddelen: goed gebruik, vrije prijzen en bekostiging dure geneesmiddelen= De geneesmiddelensector is ver gevorderd met het in de praktijk brengen van het decentrale sturingsmodel (met gereguleerde marktwerking) in de curatieve zorg. Als een van de weinige zorgsectoren heeft de extramurale geneesmiddelensector de afgelopen jaren “geld” opgebracht, als gevolg van de afspraken vanaf 2004 in de geneesmiddelenconvenanten, waaronder het Transitieakkoord 2008-2009, en als gevolg van het door verzekeraars gevoerde preferentiebeleid, dat in lijn met het Regeerakkoord de komende jaren wordt voortgezet. De convenanten leverden in 2004 ruim € 600 mln op, oplopend tot een besparing van meer dan € 1,5 miljard in 2009 ten opzichte van het extramurale budgettair kader farmacie in 2004. Het preferentiebeleid levert jaarlijks meer dan € 300 mln op. Uitgangspunt is de langetermijnvisie geneesmiddelenvoorziening (LTV) uit 2008: doel is het realiseren van een betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede geneesmiddelenvoorziening in Nederland. Minder regelgeving waar het kan, slimmere regelgeving waar het moet. Transitie van aanbodsturing naar vraagsturing. Voorbeeld: geen ‘volumebeloning’ apotheekhoudenden o.b.v. afleveren van een geneesmiddel maar beloning o.b.v. geleverde kwaliteit van zorg rondom de patiënt, waarbij veilig, doeltreffend en doelmatig gebruik van geneesmiddelen centraal staat. Betrokken partijen meer aanspreken op hun specifieke verantwoordelijkheden, competitie wordt bevorderd. Binnen die LTV drie belangrijke onderwerpen: - (LTV) Aanspraken: selectief loslaten positieve vergoedingenlijst (GVS) en transitie naar meer algemeen omschreven aanspraak op farmaceutische zorg, waarbij pakketbeheerder CVZ selectief en risicogericht geneesmiddelen toetst voor verzekerde aanspraak, bijvoorbeeld op terreinen waar doelmatige inzet geneesmiddelen niet geborgd wordt door behandelrichtlijnen. En verder de webmaster. Dit werkt zo niet.
ANH JANSEN 21-10-2010 12:06
Introductiedossier nieuwe bewindslieden Volksgezondheid, Welzijn en Sport Introductiedossier nieuwe bewindslieden Volksgezondheid, Welzijn en Sport PDF document | 195 pagina's | 915 KB Richtlijn | 21-10-2010 | VWS Download Het introductiedossier is bedoeld om de nieuwe bewindslieden wegwijs te maken bij een ministerie. Het bevat onder meer het inwerkprogramma van de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ====Werk aan de winkel voor de lobbyisten. De lobby club VWS is druk in de weer om het leven van zorgaanbieders en burgers wel erg moeilijk te maken.
henricop 20-10-2010 18:44
als lobby geld kost dan is dat zo. maar zorg dan voor 1 lobbyclub, die goed werk levert! Deze versnippering kost alleen geld. quizvraag van de week:Waar is de adviseur van de KNMP? Wie heeft Cerfontaine nog gezien of gehoord? Is dat de eerste gesneuvelde lobbyclub?
schuiringa 20-10-2010 15:22
Wie heeft dit onderzoek uitgevoerd ? .............ZN....................................................Wie betaalt, bepaalt.............................................................................Alles wat de burger niet mag weten staat er niet in.Wat zijn de TOTALE kosten die de verzekeraars maken. Lees stelen van de burger en zorgverleners ( Tussenhandel)..................................................................................De aanval is de beste verdediging denkt ZN. Door nu de zwarte Piet naar de gehele zorg te spelen hopen ze dat de burger door de bomen het bos niet meer ziet................................................................ Ze stellen nu al in het rapport : Geld dat niet naar de zorg gaat. Ik kon mijn tranen nauwelijks bedwingen. Dat de verzekeraars 20 % van elke zorgeuro stelen lees je nergens.
Kees zwaan 20-10-2010 12:17
M'n reactie in zorgvisie: Geen oordeel?? Vaststelling: het gaat om publiek geld waarvan blijkbaar de meeste lobby kosten bij de NVZ terecht komt. Deze club zal dus aangepakt worden. Publieke organisaties, zoals artsen en andere Biggers, horen ondergeschikt te zijn aan privaatrechterlijke organisaties, zoals zorgschadeverzekeraars. Blijkbaar genieten private clubs een groter vertrouwen dan Biggers.
ANH JANSEN 20-10-2010 10:24
Het onderzoek werd gedaan door Tony Lamping, die ook werkzaam is bij Zorgverzekeraars Nederland, de lobbyclub voor verzekeraars.====De organisaties doen wel iets in de zorg, maar het gaat om activiteiten die niet direct ten bate zijn van de patiënt. Zo wordt door de ziekenhuizen bijvoorbeeld publiek geld gestoken in de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). =====Lamping onderzocht hoe de macht is verdeeld tussen de onderzochte beroepsverenigingen en semi-overheidsinstellingen, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Volgens hem zijn veertig organisaties de spil waar omheen de anderen draaien. De NVZ is het machtigst. "Als het gaat om het delen van informatie over geld, opleidingen en kwaliteit, staat deze vereniging in het centrum."====Op zijn zachts gezegd een heel merkwaardig bericht van de lobbyvereniging ZN. Waar ging de discussie ook weer over mbt CZ en Borstkankerzorg? En hoe staat het met de sponsoring door ZN-leden/ZN van de beroepsvoetballers in dit land? Voetballers met inkomens van boven de miljoen sponseren met premie gelden? ZN maalt er niet om. === En IGZ en NZa afdoen als semi-overheidsorganen is wel heel kort door de bocht. De machtigste lobby vereniging is dan toch de NZa, met de Minister als beslissende partij. VWS dus. Met daarachter het Ministerie van Financien; de onzichtbare hand in Nederland. Perfecte lobby. MinFin.

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste veranderingen en nieuws over Farma-actueel? Vraag de nieuwsbrief aan door uw e-mailadres hieronder in te vullen.