Ons laatste Nieuws


Bekijk alle nieuwsberichten op farmaactueel.nl 

12

dec

Resultaten van prijsonderhandelingen met farmaceuten

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over de resultaten van prijsonderhandelingen met farmaceuten.

12

dec

Hoeveel geven we uit aan zorg?

In de laatste maand van het jaar is er traditioneel veel aandacht voor de zorgpremies. Hoeveel gaat de premie omhoog? Loont het om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar? Toch dekken de opbrengsten van deze premies maar een vijfde van onze totale zorguitgaven. Waar komt het geld voor de zorg nog meer vandaan en waaraan geven we het uit? (FD)

12

dec

Stijging uitgaven dure intramurale geneesmiddelen

De uitgaven aan dure intramurale geneesmiddelen zijn in 2017 gestegen met 9% naar € 2,1 miljard. Bij intramurale geneesmiddelen gaat het om middelen die in het ziekenhuis, in het kader van een behandeling, worden gebruikt. (ZIN)

11

dec

Nieuwsbrief BPOA over o.a. nieuw pensioenstelsel

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 27 november jl. sprak het bestuur van BPOA met de leden over de aanpak om te komen tot een nieuwe pensioenregeling. De introductie ervan staat op de rol voor 2020. Doel ervan is de regeling te laten aansluiten bij de actuele wensen en behoeften van de openbare apothekers én de wettelijke kaders die dan gelden. Liefst wordt ook gelijk aangesloten op een nieuw pensioenstelsel. Maar nog onduidelijk is of het kabinet hierover in het komende jaar besluiten gaat nemen, na het klappen van het pensioenakkoord.

12

dec

Artsen doen te veel in laatste levensfase van patiënten

Patiënten in Nederland ontvangen in de laatste fase van hun leven talrijke overbodige medische interventies. Zij slikken medicijnen die geen enkele zin meer hebben en ondergaan handelingen die gericht zijn op genezing, ook als genezing niet meer mogelijk is.(Volkskrant)

11

dec

Column Carlo Schneider: Dingetjes

Sinterklaas is weer voorbij. Helaas geen cadeautje voor de apotheek. Dat stemt ons bedroeft. Valt het u niet op dat we in de apotheek heel goed zijn in dingetjes? Ja dat is toch wel een dingetje ……..Grrrrr. (Apotheekkennisbank)

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste veranderingen en nieuws over Farma-actueel? Vraag de nieuwsbrief aan door uw e-mailadres hieronder in te vullen.