Ons laatste Nieuws


Bekijk alle nieuwsberichten op farmaactueel.nl 


21 feb

Katja Kok-van Oirschot biedt Tweede Kamer petitie preferentiebeleid aan

KNMP-bestuurder Katja Kok-van Oirschot overhandigde dinsdag 21 februari 2017 een petitie voor een versoepeling van het preferentiebeleid aan de vaste Kamercommissie voor VWS. Zij deed dit samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de seniorenorganisatie KBO-PCOB.

Patiënten moeten onnodig wisselen

 

Het preferentiebeleid heeft veel besparingen opgeleverd in de zorg, vertelde Katja Kok namens de drie aanbiedende partijen. Maar inmiddels is het beleid achterhaald. Na twee jaar patentverloop dalen de prijzen van geneesmiddelen bovendien nauwelijks nog, en ontlopen de prijzen van generieke middelen elkaar vrijwel niet. Dit betekent dat na die twee jaar een te stringent doorgevoerd preferentiebeleid enkel nog nadelen heeft: patiënten moeten onnodig wisselen, wat de therapietrouw ondermijnt. En preferente middelen zijn veelvuldig niet beschikbaar. Het systeem is te kwetsbaar geworden – het preferentiebeleid heeft een oligopolie in de hand gewerkt.

 

Doorgeschoten

 

De nadelen worden in de praktijk gevoeld, zo benadrukte ook directeur Paul van Rooij van de LHV. Niet alleen apothekers maar ook huisartsen kost het preferentiebeleid veel tijd. Patiënten verliezen het vertrouwen in geneesmiddelen en melden zich bij de huisarts voor een extra consult. Kortom: het doorgeschoten preferentiebeleid kost tijd aan de apotheekbalie en in de spreekkamer. Tijd die aan zorg besteed zou moeten worden. De seniorenorganisatie, maar ook de negen patiëntenorganisaties, herkennen deze problematiek. 

 

Brede steun

 

 

 

Het door de KNMP ontwikkelde alternatieve plan wordt breeduit gesteund: in een doorontwikkeld preferentiebeleid wijzen zorgverzekeraars na twee jaar niet langer één maar vier of vijf middelen aan als preferent. Dat voorkomt voor de patiënt onnodig wisselen en beschikbaarheidsproblemen. En de meerkosten zijn nihil. De organisaties roepen de Tweede Kamer op om zorgverzekeraars aan te zetten tot een ruimhartiger preferentiebeleid.

Waarnemend voorzitter Henk van Gerven (SP), Hanke Bruins-Slot (CDA), Linda Voortman (GL), Leendert de Lange (VVD) en Joyce Vermue (PvdA) zeggen toe het plan op zijn merites te zullen beoordelen en er vervolgens naar te zullen handelen. 

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste veranderingen en nieuws over Farma-actueel? Vraag de nieuwsbrief aan door uw e-mailadres hieronder in te vullen.