Ons laatste Nieuws


Bekijk alle nieuwsberichten op farmaactueel.nl 


18 mei

9 euro maatregel treft vooral ouderen

Een eigen bijdrage van maximaal € 9 per recept met een maximum van € 380 per jaar zal vooral ouderen in de portemonnee raken. Bijna de helft van de opbrengst voor de overheid komt voor rekening van 65-plussers.(SFK)

Eén van de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen uit het mislukte Catshuis-beraad was een vaste eigen bijdrage van maximaal € 9 per geneesmiddelverstrekking. In het daarna gesloten zogenoemde Kunduz-akkoord (VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) komt deze eigen bijdrage niet voor, maar voor de zorg staan nog wel bezuinigingen op de rol voor een bedrag van € 1,6 miljard. Op het moment van schrijven zijn deze bezuinigingen nog niet concreet ingevuld en kan alsnog een plan voor een eigen bijdrage op de geneesmiddelen de kop opsteken. Voor de SFK is dit aanleiding om de gevolgen van de 9 euro maatregel uit het Catshuis-beraad onder de loep te nemen.

De maatregel

De maatregel behelst een maximale eigen bijdrage van € 9 per voorschrift voor de kosten van het geneesmiddel. De kosten voor de farmaceutische zorg in de apotheek blijven volledig vergoed, als het betrokken geneesmiddel voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking komt. Als de geneesmiddelkosten per verstrekking meer dan € 9 bedragen, wordt het meerdere vergoed. In het voorstel werd verondersteld dat de patiënt de eigen bijdrage kan beperken door te kiezen voor goedkopere geneesmiddelen. De maatregel kent een maximum van € 380 per gebruiker per jaar. Uit de openbaar gemaakte stukken blijkt niet waar de uitvoering van de maatregel belegd zou zijn en evenmin welke kosten hiermee gepaard gaan. Deze kosten gaan af van de beoogde opbrengst. Voor de berekeningen is aangenomen dat alle bedragen inclusief BTW zijn en dat de eigen bijdrage bovenop het eigen risico komt.

Financiële kaders

De beoogde maatregel zou een opbrengst moeten hebben van € 1 miljard. Dit komt neer op ongeveer 30% van alle geneesmiddelenkosten binnen het huidige verzekerde pakket. Hiermee zou de farmacie fors bijdragen aan de bezuinigingsdoelstellingen. Dit zou opmerkelijk zijn omdat de sector de afgelopen jaren steeds binnen de financiële kaders is gebleven.

Opbrengst

Als de maatregel in 2011 van kracht zou zijn geweest, zouden 260.000 mensen het maximum van € 380 per jaar moeten bijdragen. Er zouden 2,3 miljoen mensen met een bijdrage van € 100 of meer zijn geweest. De opbrengst van de maatregel zou volgens berekeningen van de SFK in 2011 op € 780 miljoen zijn uitgekomen. Dit bedrag is inclusief een inschatting van de opbrengst via apotheekhoudende huisartsen. Afgezien van een mogelijk substitutie-effect is er bij een dergelijke maatregel feitelijk geen sprake van een bezuiniging, maar van een verschuiving van de collectieve lasten naar individuele gebruikers van geneesmiddelen. De offers die deze maatregel zouden vragen, zijn, zoals uit de cijfers blijkt, zeker niet voor iedereen gelijk.

65-plussers

Omdat het geneesmiddelengebruik toeneemt naarmate de leeftijd vordert, dragen ouderen het meeste bij aan deze maatregel. Bijna de helft van de totale opbrengst zou voor rekening van mensen van 65 jaar en ouder komen, terwijl ze slechts 15% van de bevolking uitmaken. Van de mensen die een eigen bijdrage van € 100 of meer zouden moeten betalen, loopt het aandeel 65-plussers op tot bijna 60% en van de mensen die zouden uitkomen op de maximum eigen bijdrage van € 380 maken de 65-plussers zelfs 70% uit. De SFK heeft geen zicht op de gevolgen per huishouden, maar omdat veel ouderen op geneesmiddelen zijn aangewezen is de kans op stapeling van effecten binnen een seniorenhuishouden groter. Voor twee 65-plussers die samen een huishouding hebben, betekent een maximum eigen bijdrage van € 380 het inleveren van ongeveer een halve maand AOW-uitkering per jaar per persoon.


Figuur 1: Procentuele verdeling van de geneesmiddelgebruikers per leeftijdscategorie naar de hoogte van de verschuldigde eigen bijdrage per persoon. (Gebaseerd op de eigen bijdrage maatregel voor geneesmiddelen uit het Catshuisberaad en berekend op de cijfers over 2011).

 2012-20-f1

Ouderen zouden gemiddeld het meeste betalen bij invoering van de eigen bijdrage maatregel

 
 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

adiyaman 20-05-2012 12:59
"formulier medische noodzaak" bevat de volgende invulvelden:
1. receptnummer
2. zorgverzekeraar
3. naam voorschrijvende arts
4. naam specialite van geneesmiddel ipv generiek
5. aantal
6. wat is de reden?
7. welke actie is ondernomen?

Apothekers in kwestie moeten dit formulier opsturen naar een niet BIG-geregistreerde niet apotheker die functioneert onder de bendeleider die wel BIG-registratie heeft maar NIET opgenomen is in het KNMP-register voor openbare apothekers en ook NIET-KNMP-lid is. Het moet niet gekker worden!
adiyaman 20-05-2012 12:45
"Mensen gaan shoppen bij de dokter" dan wordt hier denk ik de patient bedoeld. Apotheken hebben een contract met de zorgverzekeraar waarin afgesproken is dat er in de apotheek een apotheker werkzaam is die zijn of haar beroep onafhankelijk uitoefent volgens de beroepscode. Ik krijg de laatste tijd veel meer klachten van apothekers in loondienst van ketens of apothekers onder leiding van niet KNMP-leden en niet apothekers die huilen omdat hun onafhankelijkheid en beroepscode wordt verkracht.

Geanonimiseerde klacht:
"......
2. Specialités nooit op voorraad nemen om zo een drempel op te werpen.
3. De voor jullie apotheek belangrijke artsen mondeling spreken en uitleggen dat het veel geld kost als er specialité met medische noodzaak wordt voorgeschreven. Bied aan, dat er eerst wat andere generieke labels uitgeprobeerd kunnen worden.
4. De apotheker mag na overleg met de voorschrijvend arts oordelen dat er geen sprake is van medische noodzaak. Ook al staat het op het recept.
5. Nooit het specialité afleveren bij eerste uitgifte, ook al staat er medische noodzaak op.
6. De reden vragen waarom een patiënt specialité wil hebben ipv het generiek en uitleggen, dat het identiek is en aan alle strenge eisen voldoet. Kom je daar niet uit, dan de arts spreken en zijn verhaal aanhoren. De patiënt moet toch pas later terugkomen, omdat je het specialité niet in huis hebt. Het generiek kunnen ze wel direct meekrijgen.
7. Als er specialité ipv generiek wordt verstrekt, dan wordt dit niet bezorgd, tenzij de patiënt toch het generiek accepteert.
.......
9. Bij de dagelijkse receptcontrole moet het formulier ‘medische noodzaak’ digitaal worden ingevuld door degene die de recepten nakijkt. Dit geldt voor alle ZV. Dagelijks moet dit worden opgestuurd naar [ e-mail bendeleider van apotheekhouder, red.] . ".

Dus ook apothekers shoppen al bij de dokter.
henricop 19-05-2012 17:46
Als mensen aan de arts de goedkoopste middelen gaan vragen is de opbrengst hoog, maar de bijbetaling laag.
Stel een patiënt met Crestor 20 mgHij laat zich omzetten op atorvastatine 40 mg Scheelt in de collectieve lasten ongeveer 340 euro en kost de patiënt ongeveer 60 euro ipv De maximale eigen bijdrage!
Dan gaan mensen echt shoppen bij de dokter en de apotheek en dus kan de berekening slechts dienen als maximale besparing.

En dan hebben we het nog niet over de mensen die geen geneesmiddelen meer halen om ze ongebruikt weer weg te gooien.
ANH JANSEN 18-05-2012 19:12
Verbandmiddelen verdwijnen per 1 1 2013 helemaal uit het basispakket. Of zelf betalen of aanvullende verzekering inclusief risico selectie. 900.000 mensen per jaar gebruiken verbandmiddelen. Gemiddeld 151 euro per jaar. 55% is ouder dan 65. 2x zoveel vrouwen dan mannen. Opbrengst 135 miljoen euro.

Voor welke wonden worden verbandmiddelen voorgeschreven/gebruikt en kan je er zelf wat aan doen?

Verlenging ligdagen om verbandmiddelen voor eigen rekening te voorkomen? Operatie wonden verbinden/verzorgen in de DBC's brengen?

De drukte om de 9 euro wordt overstemd door de stilte om deze maatregel die enorm aantikt voor degenen die ze nodig hebben.

Gaan we terug naar de schoongewassen theedoeken?

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste veranderingen en nieuws over Farma-actueel? Vraag de nieuwsbrief aan door uw e-mailadres hieronder in te vullen.