Ons laatste Nieuws


Bekijk alle nieuwsberichten op farmaactueel.nl 


10 okt

Quickscan Exramurale Farmaceutische Zorg: Helderheid nodig in contract apotheek over gecontracteerde prestaties

Er is verwarring tussen verzekeraars en apothekers hoe de prestaties uit het basispakket in de contracten zijn vastgelegd. Apothekers menen soms dat een prestatie niet gecontracteerd is, terwijl verzekeraars melden dat dit in een all-in tarief is opgenomen.(NZa)

Er is verwarring tussen verzekeraars en apothekers hoe de prestaties uit het basispakket in de contracten zijn vastgelegd. Apothekers menen soms dat een prestatie niet gecontracteerd is, terwijl verzekeraars melden dat dit in een all-in tarief is opgenomen.(NZa)

ANH JANSEN 13-10-2013 16:15
Verplicht eigen risico gaat in 2014 naar 360 euro per verzekerde boven de 18 jaar.

Zolang je uit het ziekenhuis of polikliniek blijft komen de kosten van de zorg voor de verplicht verzekerde; de huisarts is immers "gratis".

20% van de verplicht verzekerden maakt 80% van de kosten. Van die groep is 80% behorend bij de lage tot zeer lage inkomens. Die heeft geen cent te makken.

Iedereen op contant is een oplossing om een volksopstand van de grond te krijgen. Chaos met Chaos bestrijden. Prima plan dus. En schaf dan direct de Z-index prijslijst ook af. Dan is de chaos helemaal kompleet en kunnen verzekeraars in ieder geval de materiaalkosten niet langer afwentelen op de apotheken.

Verzekeraars hebben 7 miljard euro meer in kas dan noodzakelijk is volgens de DNB. Diezelfde DNB zegt echter dat je die 7 miljard niet zomaar mag afromen. Er kunnen slechte jaren aankomen en dan moeten die 7 miljard alsnog worden uitgegeven aan schadelast zorg.

Waarom dan geen garantie geven namens de Staat voor die 7 miljard? Dat is ook gebeurd bij de banken en schadeverzekeraars, waarom dan niet bij de 'zorg' verzekeraars?

Wie wil even bellen naar A Pechtold?

D66 is het wiebertje van de politiek.

Van CU en SGP moeten wij het niet hebben: die steunen het van God Gegeven Gezag. En als het Gezag zegt dat er mogelijk nare tijden aankomen dan is dat waar.

D66 dus. Pia Dijkstra. Marleen Barth gaat niet de politieke partijen bewerken. Dan wordt de zorg te politiek zegt zij. Zij is er om Rik van der Meer te steunen in die lobby.

Rik van der Meer moet dus gaan pompen. Bij Pia. Rik zegt dat met je Ja-Knikken olie kan winnen. Ook bij Pia.

Pompen Rik. Pompen. Marleen gaat je daarbij helpen.

En doe het licht maar uit, we willen dat niet zien.

En neen, ook geen filmpje volgend jaar hoe dat in zijn werk is gegaan.

Gewoon de harde uitkomst.

schuiringa 11-10-2013 23:23
Even voor de duidelijkheid.

Geen contract betekend de volle mep ontvangen van de patient.

Het probleem komt bij de patient te liggen. Die moet maar zien of hij/zij het geld van de verzekeraars krijgt.

Wij hebben ons geld binnen en de patient ziet nu wat voor boeven de verzekeraars zijn.
henricop 11-10-2013 22:08
Kontant afrekenen = geen contract.
Dus korting op declaratie. ZN klonen dwingen dus contracteren af met 60% betalen.
Jammer voor de Famed dus
ANH JANSEN 11-10-2013 20:00
En de apothekers kunnen ook in 2014 hun borst blijven natmaken.

Uitdagingen voor de NZa: regelgeving eerder klaar en
toezicht op correct declareren en transparantie
• In 2013 doet de NZa onderzoek om de omvang van zorgfraude in Nederland in kaart te brengen. Hier kan zij conclusies aan verbinden in welke sectoren verscherpt toezicht noodzakelijk is in 2014.
• In 2014 toetst de NZa net als ieder jaar of zorgverzekeraars hun eigen administratie en de zorgdeclaraties goed controleren. Nieuw is dat de NZa hierbij samen optrekt met de AFM om de accountants waar nodig aan te spreken als financiële verantwoordingen in de AWBZ en Zvw fouten bevatten.
• In 2014 blijft de NZa in ieder geval verscherpt toezicht houden op correct declareren door ziekenhuizen, om ervoor te zorgen dat zorgverzekeraars ziekenhuisrekeningen structureel blijven controleren.

• In 2014 toetst de NZa of de verscherpte regels voor de informatievoorziening door zorgaanbieders en zorgverzekeraars worden nageleefd. Waar nodig zal de NZa naleving van deze regels handhaven.
• In 2014 geeft de NZa vervolg aan het onderzoek naar transparantie door apothekers. Waar nodig grijpt de Zorgautoriteit in.

• In 2014 verscherpt de NZa het toezicht op zorgkantoren voor wat betreft het begeleiden van kwetsbare cliënten en het
screenen van nieuwe zorgaanbieders in de thuiszorg, vooral waar sprake is van onduidelijke onderaanneemconstructies.
• In 2014 wil de NZa de beleidsregels voor de curatieve zorg in 2015 eerder klaar hebben, om ervoor te zorgen dat zorg-
verzekeraars hun contracten met zorgaanbieders eerder afgerond kunnen hebben. Dat kan alleen als de wettelijke kaders ook eerder duidelijk zijn.

-En de KNMP zal daarbij blijven Ja-Knikken; Met Ja-Knikken wordt immers olie gewonnen? Denkt de KNMP. En anders maar allemaal aan de Nolan Kaas. Daar worden ratten volgens de reklame sterk van. De rat als apotheker. Rik vd M vond het wel een geslaagde metafoor.
ANH JANSEN 11-10-2013 19:32
http://www.nza.nl/104107/426385/Stand-van-de-zorgmarkten-2013

De NZa komt nu met de Microscoop of verrekijker? Wat je ziet hangt af van welk apparaat je gebruikt. De NZa denkt te kijken door een verrekijker, maar het is een microscoop; blikvernauwing is het gevolg. Ongelukkig hand van keuze van metaforen is ook bij de NZa een euvel.

Uitdagingen voor 2014 volgens de NZa:

De curatieve zorg: meer variatie in vergoedingen
• Brancheverenigingen, zorgverzekeraars en aanbieders moeten in de ziekenhuiszorg, de huisartsenzorg, de mondzorg en de apotheekzorg verschillen in het zorgaanbod en de kwaliteit daarvan meer zichtbaar maken.
• Net als in alle andere sectoren zou ook voor de ziekenhuiszorg een integraal tarief moeten gelden: een apart tarief voor de salarissen van medisch specialisten is niet meer van deze tijd
en belemmert de inkoop van zorg door verzekeraars.
• Zorgaanbieders moeten voorafgaand aan de behandeling
duidelijk aangeven aan de patiënt of er een contract is met diens verzekeraar en of er mogelijk kosten verbonden zijn aan de behandeling. De prijzen van geneesmiddelen moeten
transparant zijn.
• Zorgaanbieders: maak duidelijk aan de zorgverzekeraar welk (onderscheidend) zorgaanbod je hebt en accepteer dat de zorgverzekeraar inkoopmacht heeft. Het is aan de zorgaanbieders om de zorgverzekeraars te laten zien wat ze doen, tegen welk tarief en met welke kwaliteit.

--Zie de contracten voor 2014 en stel de verschillen vast tussen wat je krijgt en wat je zou moeten krijgen volgens de NZa.

Over wat je krijgt als verplicht verzekerde zwijgen we maar even.

-Transparantie in prijzen van geneesmiddelen? De NZa maakt een grapje als zij preferentie onder couvert toestaat, claw back, NOAC's van VWS/ZN/ZN-leden/Nefarma huize, nacalculatie door verzekeraars met 3 jaar vertraging.

Verzekeraars moeten en hoeven niet te onderhandelen met zorgaanbieders van diezelfde NZa. Hoezo dan duidelijk maken? Zie webcast van Bas van Achmea en hij snapt dat.
Hasselman 11-10-2013 18:50
Hoeft gelukkig niet uitgevonden te worden, reeds bestaande factoring in de medische wereld is: Fa-med.
Wel even die club op uitbreiding inseinen: zo'n potentiële 2000 toevoegen aan de bestaande 4200 klanten gaat niet vanzelf goed. Dat kost wel enige voorbereiding!
Je kan natuurlijk ook CHA ombouwen langs de geleidelijke weg met diplomatiek randwerk richting de zorgverzekeraars. Vertel ook glashard tegen Theo Langejan van NZa dat de toegankelijkheid van zorg met deze wijze van financieel verkeer niet in gevaar komt en de macht van de zorgverkeraars evenmin zal tanen! Het zal hem goed doen!
schuiringa 11-10-2013 17:41
Stap uit het systeem. Iedereen tot 50 euro kontant afrekenen.

Boven de 50 euro via een factoringbedrijf het geld innen.

Of het geld innen bij de patient of bij de verzekeraar maakt niet uit.

De prijs dient wellicht als volgt vastgesteld te worden.

De inkoopsprijs die de groothandel bepaalt.
De prestaties die geleverd zijn.EU,TU, zorgprestaties, huisbezoek, bezorging, medicatiecheck, apo app, etc
Sommige dure producten mogen ook met een procentuele opslag berekend worden
BTW

Totaalbedrag onder de 50 euro : cash

Boven de 50 euro op rekening met bankmachtiging patient
Factorbedrijf koopt deze schuld op en zorgt voor het geld.
ANH JANSEN 10-10-2013 16:58
Begeleidende brief van de NZa aan de Minister is van grote klasse.

In 2014 leveren wij weer een marktscan extramurale farmacie op.

Met vriendelijke groet,
Mr Drs T.W. Langejan.

Je hoort hem zuchten toen hij deze slotzin opschreef.

Strikt juridisch kijk op de wereld en altijd zien of onder een ingreep kan worden uitgekomen. Geen schutting is zo hoog of de NZa kan er overheen gooien.

"Wij doen niets".
ANH JANSEN 10-10-2013 14:41
En over preferentie beleid: "wij hebben geconstateerd dat alle verzekeraars beleid hebben voor de gebeurtenis dat een als preferent aangewezen middel neit leverbaar is ( bij 'eigen' of bij andere groothandel). Het gevoerde beleid geeft ons het vertrouwen dat de verzekeraars doen wat in hun macht ligt om te voorkomen dat preferente geneesmiddelen niet leverbaar zijn en een alternatief hebben in het geval dat wel gebeurt.

Wij voeren dan ook geen verdere actie uit op dit onderwerp.

En over de ANZ apotheken? "Wij nemen dan ook geen verdere actie op dit onderwerp". "Wij hebben geconstateerd dat alle verzekeraars 7x24 uur farmaceutische zorg inkopen bij de openbare apotheken. De lokale apotheken hebben de plicht om ervoor te zorgen dat er 7x24 uur farmaceutische zorg beschikbaar is, geleverd door een aparte dienstapotheek of door henzelf.

Dit betekent dat qua zorgplicht zich geen direct probleem voordoet bij specifiek dienstapotheken.

--Tja. Gaan we nu Ja-Knikken of zeggen we keihard Neen!

Qua zorgplicht is wat anders dan Qua financiën.

De NZa gaat voor de zorgplicht van verzekeraars. Zolang die wordt vervuld is alles goed.

Een aantal conceptcontracten zal nu heel snel worden herschreven.
Hasselman 10-10-2013 14:26
Het is heel duidelijk: de NZa moet net als de AFM in de financiële wereld rond de scheiding van product en advies optreden tegen partijen die willens en wetens farmaceutische zorgprestaties en materiaalkosten niet onderscheidenlijk in overeenkomsten gieten en daarmee voor de zorgconsument ieder inzicht in kosten onder basisverzekering beneemt.
Zowel het proces (Good contracting practices) en de uitkomst van invulling van de farmaceutische zorgprestaties in de basisverzekering vallen onder de taakstelling van de NZa. Het wordt tijd dat de NZa op haar taakstelling gaat worden aangesproken, ja misschien wel via de juridische weg, en dat lijkt me dan weer een schone KNMP-taak icm met andere zorgverlenersverenigingen maar zeker met de zorgconsument (Consumentenbond). Wat kan hier nu zo moeilijk aan zijn? KNMP-lethargie?
ANH JANSEN 10-10-2013 14:12
Begeleidende brief van de NZa aan de Minister is weer opzienbarend: "Verder hebben wij niet kunnen vaststellen dat als gevolg van het feit dat deze prestaties niet expliciet zijn opgenomen in de contracten voor 1ste en 2de lijns apotheken minstens één verzekerde onvoldoende zorg heeft ontvangen of dat er een incident heeft plaatsgevonden".

Om te borgen dat zorgverzekeraars in de toekomst deze prestaties inkopen conform de veldnorm en de interpretatie van IGZ hebben we (concept) contractteksten voor het jaar 2014 opgevraagd ter beoordeling. Wij zullen vinger aan de pols houden en indien nodig alsnog formele maatregelen nemen.

Dus wat doet Achmea? Die koopt prestaties 4 en 5 in bij openbare apotheken met de clausule dat het ziekenhuis dit middels een overeenkomst moet betalen. Achmea betaalt niet 2x voor hetzelfde en blijft dat ook niet doen. De 1ste lijn moet het maar zien te regelen met de 2de lijn! De Schutting is voor Bas nooit zo hoog of hij kan het erover kieperen.

Is dit conform de richtlijn? Blijkbaar wel. De NZa is er op voorhand mee akkoord gegaan.

Vrijbrief voor overige verzekeraars om de randen verder op te zoeken.
ANH JANSEN 10-10-2013 12:54
"Ook consumenten is naar hun mening gevraagd. Hun verzekeraar heeft in 6% van de gevallen laten weten voor welke zorg ze bij welke apotheek terecht kunnen, 14% weet het niet zeker, de rest is niet geïnformeerd. Overstappen naar een andere apotheek of apotheken vergelijken doen niet veel mensen, er is geen reden om over te stappen. Wie een nieuwe apotheek zoekt, kijkt vooral naar de locatie en ligging"

De vader van Rik van der Meer is ook gevraagd naar zijn mening over de nieuwe apotheek van hemzelf; 30 tot 45 minuten wachttijd ongeacht tijdstip. Vindt de man niet normaal, maar wat moet je? Overstappen naar de concurrent? Geen denken aan!

Daar gaat de prestatie bekostiging de deur uit: Menukaart model van Sebastiaan Wegman uit de kast halen en beloon de apothekers die wel hun werk goed doen en willen doen en dat ook objectief kunnen en willen waarmaken. Dat komt de kwaliteit van de zorg ten goede.

Nu is de gang naar het laagste punt ingezet, met steun van de KNMP zelf: hoor RvdM het zelf zeggen op zijn webcast SvhN: er zijn nog teveel collegae die er niet zijn, die niets doen en die er niets van bakken; dus is het terecht dat de tarieven worden verlaagd. We moeten ons werk doen!

Wat zou nu een gezond verstand oplossing zijn? Vraag het S Wegman. De KNMP: "weet wel dat je er alleen voor staat!".

Omgekeerde wereld en de Marktscan laat zien dat het niet meer goed komt zolang de KNMP als Ja-Knikker te werk blijft gaan: pompen op een drooggevallen veld levert niets op! Ja-Knikkers worden geplaatst als het veld geëxploreerd is.

De KNMP zal de exploratie ter hand moeten nemen: S Wegman wijst wel de weg. En dan Ja-Knikken. Met het hele HB bestuur en de voltallige 250man bureaucraten KNMP.

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste veranderingen en nieuws over Farma-actueel? Vraag de nieuwsbrief aan door uw e-mailadres hieronder in te vullen.