Deze webcasts zijn te zien in elke browser. Klik op de titel om de webcast te bekijken. Rechts in het videoscherm vindt u de navigatieknoppen. Voor een complete demo, klik hier

BOGIN 2018
Falsified Medicines Directive (FMD)
29 november, Den Haag

Produced by
Webcasting and Videopresentaions in Pharma and Medicine

PDF PDF
PDF

Invoering FMD vanuit de groothandel

Edwin Zwier, Brocacef

PDF

Invoering FMD in de ziekenhuisapotheek

Michiel Duyvendak, Antonius Ziekenhuis Sneek

PDF