Ons laatste Nieuws


Bekijk alle nieuwsberichten op farmaactueel.nl 


29 nov

Beantwoording Kamervragen over voornemen om medicijnen voor een jaar te verstrekken

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het voornemen van Zilveren Kruis om geneesmiddelen voor een jaar te verstrekken in plaats van maximaal 3 maanden.

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het voornemen van Zilveren Kruis om geneesmiddelen voor een jaar te verstrekken in plaats van maximaal 3 maanden.

Meijer Apeldoorn 01-12-2017 20:53
Gaat ook nog eens grote problemen opleveren. Stel er wordt voor een jaar afgeleverd en gedeclareerd, pati�nt komt na 10 maanden terug: medicijnen op. Wat nu? Een nieuwe afgifte is niet te declareren, er is immers al een jaartarief gedeclareerd.
Afleveren zonder opslag.Nog afgezien van het feit of dat mogelijk is: tel uit je winst.
Gewoon afleveren en weer een opslag berekenen.? 3 jaar na dato zal Achmea je weten te vinden. Dit is een van de 100 argumenten om er niet aan te beginnen.Ook niet voor "aantrekkelijke" tarieven.
Meijer Apeldoorn 30-11-2017 18:18
Reken op enorm gezeik als een klant 10 maanden oid aan medicijnen wil teruggeven en geen begrip heeft voor het feit dat dat dan weggegooid wordt.
schuiringa 30-11-2017 18:09
3 maanden 6 euro
6 maanden 11 euro
9 maanden 15,40
1 jaar 19 euro

Dit zijn ongeveer de prijzen.

De postorderaars kunnen het niet voor 6 euro, maar wel voor 19 euro.

Dit bedoelt de minister met e health.

Wanneer kwaliteit nog iets betekent in farmacie NL DAN NIEMAND MEER TEKENEN EN STAKEN
Meijer Apeldoorn 30-11-2017 16:11
Kartonnen dozen bewaren in de apotheek.
Retourgeneesmiddelen van Achmea verzekerden hierin verzamelen en opsturen naar een antwoordnummer.
De vervuiler betaald.
Waarom zouden apotheken en gemeentes moeten opdraaien voor de 4 x zo grote retourstroom? De extra hoeveelheid geneesmiddelen die terecht komt in het drinkwater zal ook met een factor 4 stijgen. De aandeelhouders van Achmea de hoofdprijs, de Nederlandse burger en belastingbetaler de rekening.
ANH JANSEN 30-11-2017 14:33
Anne Leendertse en Marcel Kooy zijn in loondienst van het Rijk. Gepromoveerd. Staan geheel los van de werkelijkheid. Zo ook de andere promovendi en Academische Apotheken.

MBO? MFB? Hoe komt het juiste medicijn, in het juiste doosje, in de juiste sterkte op de juiste tijd op de juiste plaats/locatie waar de pati�nt zich bevindt. Dat is het logistieke spelletje. De zorg erom heen wordt daarbij ook nog eens vergeten. En helemaal de zorg voor de jongeren met pech en de ouderen die het niet meer weten. Dat worden er steeds meer. En dan snijden in de lumpsum?

Er moet een verevening komen zoals de verzekeraars zelf ook krijgen! En die vooraf uitkeren!

Evaluatie achteraf is zinloos!
ANH JANSEN 30-11-2017 14:28
Niet zozeer wat Zilverenkruis wil is de vraag. Wat wil de Overheid en de politiek? 6 euro wmg vergoeding is lumpsum voor veel meer dan alleen schuiven doosje. Farmaceutische zorg is bemiddelen tussen verzekerde, familie, arts, thuiszorg, ziekenhuis e.d. Vergrijzing tikt ongelooflijk aan. Uitzoeken en beantwoorden kost enorm veel tijd. Wordt nu nog betaald door degenen die minder kosten dan 6 euro oplevert. Zo werkt lumpsum. Verevening vooraf.

Door nu hierin te schrappen gaat alles vastlopen. Er moet dan risicoverevening komen voor farmaceutische zorg!

De Overheid moet apotheken gaan verevenen voor de zorgzwaarte van de populatie! Zo gaat dat ook met de verzekeraars zelf!

Swarte1 30-11-2017 11:41
rekenvoorbeeldje:

captopril 25 mg 3 x daags voor een jaar.
preferent zijn doosjes van 30 stuks. 36 doosjes leveren.
1 preferent doosje naar de apotheek laten brengen kost 29 cent, kosten per aflevering 10,44 euro (+ andere kosten). vergoeding 5,35 euro.

Wat wil Achmea?
henricop 30-11-2017 07:21
De eerste klap komt in 2019. Overheveling laatste duurdere geneesmiddelen in de apotheek en Invoering van Pleunies plan FMD.
Na de eerste klap in 2018. Crestor uit patent op 30 december en LPG op alles wat nog in de apotheek ligt.
En zo zal er elk jaar weer een eerste klap volgen.
henricop 30-11-2017 07:17
heren heren, lump sum gedachte leeft alleen bij apothekers nog!
VWS denkt nog steeds ( de Broeren Hurts doctrine) aan 500 apotheken minder.
Marktdenkers zien geen faillissementen en dus verdienen apothekers te veel.
Men vergeet dat banken nog steeds 10 tallen apotheken overeind houden om maar niet te hoeven afboeken.
Zet daar een machteloze KNMP organisatie bij en houdt dus maar rekening met de volgende klap.
ANH JANSEN 29-11-2017 18:21
De KNMP volstaat met een evaluatie na 1 jaar van deze vondst van Zilverenkruis. Hoe onbenullig kan je het krijgen?

Risicoverevening voor verzekeraars werkt met 3 jaar vertraging. In 2019 gaan de overige verzekeraars dit ook doorvoeren! Zo simpel is het. ZK krijgt immers 100 miljoen per jaar in de schoot geworpen. Dat willen de andere ook!

De Bubble waarin de KNMP zich heeft gestopt gaat nu echt de werkvloer in haar functioneren belemmeren.

Lumpsum is solidair. Wat de KNMP en ZN/ZN-leden nu willen doorvoeren is schadelast per persoon realiseren!

Wordt dus; 1x halen = 1x vragen = 1x antwoord. Per jaar.

Gaat niet werken.

Evaluatie is dooddoener voor argeloze KNMP leden.
ANH JANSEN 29-11-2017 18:09
De Minister (en zijn ambtenaren) blijken niets te weten van de oude wmg tarieven en de onderliggende systematiek. Ook de KNMP is blijkbaar onwetend van de lumpsum gedachte achter de wmg regelvergoeding; mindergebruikers betalen in wezen de zorg voor meer gebruikers. Gemiddeld komt de zorgaanbieder er financieel uit; hij kan zorg verlenen!

En die zorg wordt steeds complexer en steeds acuter. De dubbele vergrijzing laat zich gelden in de wijken.
Dan past het niet om te gaan bezuinigen! En helemaal niet dat 'gezonden' er financieel beter van worden!

Solidair was Nederland niet. Met deze maatregel van ZK en de Minister wordt dat nog erger.
Carlo 29-11-2017 17:31
De gesprekken tussen KNMP en NHG met ZK zijn stopgezet. Multisource is in principe 3 maanden. Tenzij de wens van de klant langer is en de dokter en de apotheker dit verantwoord vinden. Dat is vragen om oneigenlijke discussies in de spreekkamer en aan de balie. Wie is leidend of moeten ze beiden ja zeggen? Ook dit moeten we niet willen ter voorkoming van andere onwenselijke uitwassen.
ANH JANSEN 29-11-2017 16:52
Dat gaat mogelijk gepaard met verlies van inkomsten voor de apotheker. Zilveren Kruis heeft overigens aangegeven met de apotheker mee te willen denken in de omslag van betaling van distributie naar betaling voor zorg. Dat is een meerjarig proces.
Ik ga ervan uit dat dit soort overwegingen een onderdeel zijn van de contractbesprekingen tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

-De Minister mikt het allemaal over de schutting. ZK heeft immers al gesteld dat de 'overgang' gepaard gaat met een bezuiniging van 20 tot 35%. EHealth wordt immers ingevoerd.

En bij klagen komen zorgaanbieders in 2018 terecht bij de Minister zelf! NZa moet taken afstaan aan VWS!.

ANH JANSEN 29-11-2017 16:44
Het verlengen van de voorschrijf- en aflevertermijn betekent niet dat apothekers en voorschrijvers geen zorg meer mogen verlenen. Het contactmoment met de pati�nt hoeft niet ��n op ��n gekoppeld te zijn aan het aflevermoment. Omdat de bekostiging van het apotheekteam gebaseerd is op de terhandstellingen, is dit onderwerp van de contracteergesprekken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

-Die mening is de KNMP ook gediend. Trekt zijn handen ervan af, maar ondertekent wel de prescriptieregeling.

Kaderstellend? Zilverenkruis stelt notabene dat overgang van betaling voor distributie naar zorg gepaard gaat met besparing van 20% wegens invoering eHealth!

Bruno Bakt ze Bruin.

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste veranderingen en nieuws over Farma-actueel? Vraag de nieuwsbrief aan door uw e-mailadres hieronder in te vullen.