Ons laatste Nieuws


Bekijk alle nieuwsberichten op farmaactueel.nl 


28 feb

Kamerbrief over verkenning medicinale cannabis

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het rapport van het Zorginstituut Nederland over medicinale cannabis.

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het rapport van het Zorginstituut Nederland over medicinale cannabis.

ANH JANSEN 01-03-2018 23:31
https://www.znformulieren.nl/337936417/Formulieren?folderid=2179563520&title=Maagzuurremmers

Apotheek instructie nr 71. Maagzuurremmers. Per 1 maart 2018.
Controleer of op het recept Chronisch Gebruik of CG staat vermeld.
Controleer of het voor de verzekerde nieuwe medicatie betreft; eerste uitgifte.

Ja, afleveren ten laste van de verzekeraar indien er CG op het recept staat en het niet een eerste uitgifte betreft.

-Wellicht kan de stagiair van ZN die dit formulier heeft bedacht en in samenspraak met de stagiaires van KNMP en Collectieven dit in de 'markt' heeft gezet werken aan een ZN formulier toedienen medicijnen voor stervenden?
Wanneer ten last van de schadeverzekeraar?
ANH JANSEN 28-02-2018 19:14
Andere kamerbrief was nog belangrijker.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/02/27/beantwoording-kamervragen-over-financiering-van-de-zorg

-Laatste vraag en antwoord; de Minister verschuilt zich achter het Regeerakkoord en vervolgens achter het CPB dat volgens de Minister heeft gesteld dat een wijziging in systeemmodel miljarden euro zou gaan kosten.

Het huidige systeemmodel Zorgstelsel 2006 blijft bestaan en zal worden verfijnd om het te laten werken; kosten omlaag!

Verzekeraars gaan aan de anabolen.

Democratie in Nederland; het CPB aan de macht!

ANH JANSEN 28-02-2018 15:42
Prijsverlaging
Het BMC is de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de productie van medicinale cannabisproducten in Nederland. Dit doet zij met name voor de Nederlandse markt, en onder bepaalde voorwaarden kunnen andere landen een verzoek doen voor de levering van een beperkte hoeveelheid medicinale cannabis.

-Humor van Bruno. Productie Staats Cannabis Plantages is opgelopen tot 1600 Kg. Daarvan wordt nu 1100 kg ge�xporteerd.

Nederland; Narcostaat en Roofstaat.

Macrobeslag van de NL overheid op de economie is 60,3%. Hoger kan niet. Dus moet de NL Overheid elders inkomsten genereren.

Vragen? Geen vragen! Onze Volksvertegenwoordiging.

Xi Jiping waardi
Johan Kortekaas 28-02-2018 13:19
Koos Koets mag van de Hoge Raad 5 wietplantjes voor eigen medicinaal thuisgebruik cultiveren.

Hoe de gemeente Juinen daarmee omgaat is onbekend.

https://www.youtube.com/watch?v=vQ5z5zPX8Gc

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2011:BO4015

En voor DENK hebben we deze:

https://www.youtube.com/watch?v=Fn1A3LE2huM

voordat het filmpje sneuvelt in de nieuwe politieke correctheid....Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste veranderingen en nieuws over Farma-actueel? Vraag de nieuwsbrief aan door uw e-mailadres hieronder in te vullen.