Ons laatste Nieuws


Bekijk alle nieuwsberichten op farmaactueel.nl 


27 feb

Moeten fabrikanten meer openheid geven over de prijs en hun prijs 'ethisch' vaststellen?

De fabrikanten van (wees)geneesmiddelen zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen.' Arnold Moerkamp, de bestuursvoorzitter van het Zorginstituut Nederland, vindt de prijsstelling van geneesmiddelen tegen zeldzame ziekten (weesziekten genaamd) onethisch. Hij wil dat fabrikanten inzicht geven in kosten en winst en stelt, vooruitlopend hierop, dat de prijzen drastisch omlaag moeten. (Volkskrant)

De fabrikanten van (wees)geneesmiddelen zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen.' Arnold Moerkamp, de bestuursvoorzitter van het Zorginstituut Nederland, vindt de prijsstelling van geneesmiddelen tegen zeldzame ziekten (weesziekten genaamd) onethisch. Hij wil dat fabrikanten inzicht geven in kosten en winst en stelt, vooruitlopend hierop, dat de prijzen drastisch omlaag moeten. (Volkskrant)

henricop 28-02-2018 08:59
Even geduld. De Chinese medicijnen zullen binnen 5 jaar ons land overspoelen tegen fors lagere prijzen.
ANH JANSEN 27-02-2018 16:04
Ambtenaren en politici staan inmiddels op zo'n grote afstand van de realiteit en de maatschappij dat zij zijn vergeten dat Nederland een kapitalistische maatschappij is.

Zij kijken vol afgunst naar China. Dat groeit en doet maar.
De Chinees is beter af zolang de Overheid dat goed vindt.

Rolmodel van de NL ambtenaar en NL politicus is Xi Jiping.

Probleem daarbij is dat de NL Overheid naar 45% terug moet. Xi Jiping imiteren en 60,3% macrobeslag gaan niet samen.

Macrobeslag Chinese Overheid op de Economie ligt ver onder dat van Nederland. De Chinees heeft vrijheid om te ondernemen en te innoveren. Gemengd model.

Machtige Overheid.

Arnold Moerman wil Mao Rutte.
ANH JANSEN 27-02-2018 15:27
Frank Kalshoven heeft in de Volkskrant een mooi antwoord gegeven op de stelling van de Overheid.

Laat de Overheid in al haar verschijningsvormen zelf maar eens transparantie zien; hoeveel ambtenaren in al hun vormen zijn er? Wat doen die? Wat kosten die? Wat kosten de bijkomende zaken als huisvesting, vervoer e.d.? Wie brengt dit allemaal op? Hoeveel mag een democratische overheid afromen van de inkomsten van de private burgers en bedrijven? Wanneer is dat optimaal? Wanneer te hoog? En wat gebeurt er als die 45% wordt overschreden?

Dan krijg je Nederland. Oerconservatief.

Laatste socialistische plan economie van deze Wereld.

Dan krijg je dit
Johan Kortekaas 27-02-2018 09:46
Daarom betalen we het octrooi in 10 jaar terug.

Octrooikosten 2 miljard.
Nederland betaalt 1% =20 miljoen
Dat is 2 miljoen per jaar aan octrooikosten.

Transparantie is geboden over de andere kosten anders blijft het daarbij.

JC Kortekaas, apotheker buiten dienst

22:26 | 21-02-2018 Dhr. Kortekaas

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste veranderingen en nieuws over Farma-actueel? Vraag de nieuwsbrief aan door uw e-mailadres hieronder in te vullen.