Ons laatste Nieuws


Bekijk alle nieuwsberichten op farmaactueel.nl 


26 jul

Mediq moet apotheken herstructureren

Mediq nv (MEDIQ.AE) moet in Nederland drastisch herstructureren om de medicijnverstrekking via de eigen Mediq-apotheken en via de groothandel winstgevend te houden, zegt CEO Marc van Gelder donderdag tegen Dow Jones Nieuwsdienst.

Mediq nv (MEDIQ.AE) moet in Nederland drastisch herstructureren om de medicijnverstrekking via de eigen Mediq-apotheken en via de groothandel winstgevend te houden, zegt CEO Marc van Gelder donderdag tegen Dow Jones Nieuwsdienst.

"De divisie Apotheken Nederland heeft dramatisch gepresteerd, door sneller dan verwachte dalingen van prijzen en volumes", zegt Van Gelder in een telefonische reactie op tegenvallende tweedekwartaalcijfers.

Dit komt volgens de topman door een combinatie van factoren: het verlopen van patenten en de liberalisering van de medicijnmarkt, waarbij verzekeraars de prijzen dicteren. Daarbij verschuift de medicijnverstrekking deels van Mediq's Direct & Institutional-kanaal naar de ziekenhuizen.

De divisie Apotheken Nederland zag de kwartaalomzet met 13% afnemen tot EUR232,5 miljoen, terwijl het resultaat voor rente, belasting en amortisatie (EBITA) kelderde naar EUR0,8 miljoen van EUR6,7 miljoen.

Bij de divisie Direct & Institutional zijn vanwege de verschuiving van medicijnverstrekking naar ziekenhuizen inmiddels 40 banen geschrapt. Daarvoor is in tweede het kwartaal een voorziening van EUR800.000 genomen, maar volgens Van Gelder is dat nog maar het begin. "We zullen bij Apotheken Nederland veel apotheken moeten sluiten, samenvoegen of kortere openingstijden bieden, en voor locaties met dunne bevolking moeten overgaan naar een systeem met kluisjes met pincodes", licht de CEO toe.

Volgens de CEO is dringend overleg met overheden, producenten, ziektenkostenverzekeraars, apothekers en ziekenhuizen nodig om de nutsvoorziening van verstrekking van medicijnen en medische hulpmiddelen klantvriendelijk en betaalbaar te houden.

Mediq zal bij de presentatie van de cijfers over het derde kwartaal verdere details van zijn herstructureringsplannen bekendmaken.

De financiele positie van Mediq blijft onverminderd sterk, zegt CFO Hans Janssen aanvullend tegen Dow Jones Nieuwsdienst. "De verhouding van de nettoschuld tot de EBITA is 1,7 waar deze volgens de bankconvenanten 3,5 mag zijn en dat laat ongeveer EUR200 miljoen ruimte voor acquisities", zegt de CFO. Hij voegt daaraan toe dat de pijplijn voor potentiele overnames groot is. "Maar dan alleen in de divisie Direct & Institutional en in landen waar we al actief zijn", zegt de CFO.

Mediq boekte donderdag een daling van de kwartaalomzet met 2% tot EUR647,1 miljoen, waarbij de EBITA met 20% afnam tot EUR22,9 miljoen en het nettoresultaat met 28% daalde tot EUR12,3 miljoen.

ANH JANSEN 29-07-2012 17:17
http://worthwhile.typepad.com/worthwhile_canadian_initi/2012/07/why-are-almost-all-economists-unaware-of-milton-friedmans-thermostat.html

Marc van Gelder moet het veel breder trekken. Je kan het lek in de boot proberen te dichten, maar als er iemand anders de riemen inkort schiet je er niets mee op en als een ander het bootje steeds zwaarder blijft belasten kan je beter een ander verdienmodel kiezen.

Het Openbaar Bestuur in dit land dient zich bovenstaande link aan te trekken. Collectief. Inclusief de types van de Katholieke Universiteit Tilburg. Hand in eigen boezem steken!

Macrobeslag van de Nederlandse Rijksoverheid is 60.3% van het BBP. Een wereldrecord. Ondanks de relatief lage schuld en de rente richting 0. IMF cijfers en OECD cijfers van Nederland zijn voorgekookt door de ambtenaren van VWS/CBS.

Wat zijn collectieve lasten? Zorguitgaven zijn volgens de IMF cijfers in Nederland voor 60% collectief. 40% privaat. In Nederland zelf ziet de Overheid de zorguitgaven voor 100% collectief. Die 60.3% is van de IMF. Realiteit roomt de Nederlandse Overheid nog meer af dan IMF/OECD denken.

En daar zit het probleem van Marc van Gelder.

25% van de ambtenaren is raamambtenaar. 80% zit aan zijn loonplafond. Inhuur externen blijft recordhoogte.

Toegevoegde waarde van de Nederlandse Overheid is negatief geworden. Oplossing van ditzelfde Openbaar Bestuur: vermindering uitgaven aan derden zoals Marc van Gelder.

Lost niets op. Kernprobleem blijft bestaan.

En dat met 50% van de academici in loondienst bij het Rijk!

Milton Friedman's thermostaat. Prima metafoor om de Nederlandse bestuurlijke crisis te beschrijven.

Het lek zit niet in de cure. De zorg is de crisis niet.
henricop 28-07-2012 22:13
Mediq moet misschien Hugo Hurts stage laten lopen.......
henricop 28-07-2012 12:00
De enige oplossing is simpel en ligt voor de hand. laat Mediq stoppen met zijn apotheken. Ze hebben ze toch al gewurgd. Om 100 witte boorden tussen de 2 ton en de miljoen te betalen zijn 60 witte jassen en nog veel meer assistentes weggesneden.Toen liepen patiënten weg, zeker nadat Mediq in zee ging met Pharmaline om alle bereidingen te staken en overging op central filling dat soms 7 dagen duurde(!)
Dus sluit 225 apotheken en er is werk voor de overblijvend voldoende. Klanten komen dan
L vanzelf in beweging.
Mediq zal zichzelf opblazen omdat van Gelder en de 99 witte boorden menen dat ze door de aandeelhouders gedwongen worden om "waarde" te creëren.
Was dit de reden dat een commissaris opstapte??? We weten het niet maar denken er het onze van.

De enige echte oplossing is aan opgeschreven.
A2 vertoont zware trekken van de Alexanderstraat. Beide verpatsen nu het nog kan.
ANH JANSEN 28-07-2012 11:24
Uitspraak van Van Gelder over Red Swann en de verliezen veroorzaakt door verdwijnen van directe leveringen zijn grappig in het licht van zijn uitspraken Outlook 2012 over hetzelfde onderwerp: "impact van overheveling zullen nihil zijn, wel omzet, maar geen winst. Nee, we maken geen winst op die leveringen.

En nu.......

Herstructurering is een ander woord voor..........

Walgreens zit met 130 apotheken Nederland Kring opgescheept. Mediq met 220 Apotheken Nederland Mediq. Beiden te weinig om een vuist te maken.

Samen tenminste een middelvinger.

Laat Marc van Gelder Walgreens bellen. Walgreens weet met 8.000 apotheken in de USA en met de PBM organisaties van wanten. Werkgevers worden er dan bijgehaald om de verzekeraars tot bezinning te brengen. NL verzekeraars verschillen in niets hun USA leermeesters.

Walgreens WHI NL. We sluiten ons dan direct aan!
ANH JANSEN 28-07-2012 11:15
Als de discussie dezelfde kant op gaat als bij de ziekenhuizen; concentratie en specialisatie, mogen de ASKA leden en de gezamenlijke verzekeraars de markt niet onderling verdelen. Iedere verzekeraar moet apart onderhandelen over de verdeling en zo ook ieder ASKA lid. En afzonderlijk. Geen vooroverleg of voor-vooroverleg.

Gezien de uitspraken van Marc van Gelder worden de praktijken uit de Bouwwereld herhaald. "Er zijn nog 60% zelfstandige apothekers en dat is teveel" en "we zijn in ASKA verband in overleg met de verzekeraars".........


De NMa kan door een individuele apotheker niet worden getipt. Het moet een vertegenwoordiger zijn van een groep. En dan dus een spijtoptant uit de groep ASKA leden of ZN-leden. Perfecte Cath22. VWS heeft er nog eens belang bij dat de partijen op de hei met elkaar praten om de kosten verder naar beneden te krijgen. Laat de verzekerden maar fietsen; nog gezond ook. Doen we toch nog wat aan preventie.

Welkom in Nederland.
adiyaman 27-07-2012 23:04
Wat kan of zou de NMA in deze kwestie van nut kunnen zijn voor de apotheker - zorgverlener ?
Kees zwaan 27-07-2012 21:20
'En ze(verzekeraar) gaan niet op de stoel van de zorgaanbieder zitten.':
Dat doen ze ook niet in juridische zin. Ze maken gebruik van de bewust(?) aangelegde mazen in wet.
Kwaliteit leveren aan patiënten, die buiten de bandbreedte vallen, moet je als zorgaanbieder gewoon zelf betalen. Als zorgverlener heb zorgplicht op straffe van bezoekje aan tuchtraad. Deze verplichting maakt het voor 'zorg'inkopers wel héél gemakkelijk om déze zorg niet te betalen.
Achteraf roepen dat je te weinig budget had en daarom fouten/niet bejhandelen heeft geen zin. De rechter zal zeggen: 'Dan had u niet moeten tekenen'.
Ja, zo gaat dat in een land waar moderne, intelligente, maar blijkbaar niet gevormde bestuurders problemen niet oplossen, maar over de schutting kieperen bij de burger.ANH JANSEN 27-07-2012 18:31
http://www.achmeazorg.nl/medisch-specialistische-zorg/Downloadlijst/Medisch_Specialistische_zorg/Formulieren/bijlage-inkoopbrief-inkoopspecificaties-2013-19-6-12.pdf

De bijlage bij het inkoopdocument gaat ver:

Doelstellingen: Afspraken alleen noodzakelijk bij significante afwijkingen van het gemiddelde of de norm zonder
aannemelijke oorzaak
Orthopedie
! Geen diagnostische artroscopie knie bij verdenking artrose
! Geen “curatieve” artroscopie knie bij artrose knie (tenzij slotklachten)
! Geen hyaluronzuur of aanverwante behandeling (en al zeker niet in dagbehandeling)
! Indicatiestelling bij heup en knievervanging in verband met artrose
Verloskunde
! Geen onnodige klinische zorg
! Geen onnodige interventie (intra-uteriene drukmeting, balon vs prostaglandines)
Dermatologie
! Operatieve behandelas passend bij de aandoening (premaligne en maligne)


----Marc van Gelder zal moeten praten als brugman en bij het afscheid nemen van de Achmea inkoopdirecteur zijn vingers moeten natellen om niet door de pomp te worden gehaald.

En let wel; visie van de zorgverzekeraars is Zorginkoop! En ze gaan niet op de stoel van de zorgaanbieder zitten.
ANH JANSEN 27-07-2012 18:21
Afspraak die gelden voor het jaar 2013 (prospectieve instapvoorwaarden)
! De instelling voldoet aan de richtlijn ‘Medicatieoverdracht in de keten’.
! Alle specialisten en verpleegkundig specialisten schrijven voor conform de ‘Leidraad doelmatig voorschrijven van
geneesmiddelen door medisch specialisten’.
! De voorschrijver schrijft voor op stofnaam. Indien hier om medische redenen van afgeweken wordt, en deze
afwijking niet gebaseerd is op de meest recente Handleiding Geneesmiddelsubstiutie van de KNMP, geeft de
voorschrijver een onderbouwde toelichting aan de afleverende apotheek.

! Maximaal 5% van de recepten bevat de aantekening ‘medische noodzaak’.

! De specialist/verpleegkundig specialist vermeldt de indicatie op het recept bij die geneesmiddelen waarvoor dat
wettelijk verplicht is.

---Taakstelling! 95% is generiek! Intra en extramuraal!

IDEA 3 model in de maak?
ANH JANSEN 27-07-2012 18:20
Doelstelling Dure Geneesmiddelen
! Realiseren van van 10-20% verbetering op doelmatigheid van inkoop en gebruik van add-on geneesmiddelen
met behulp van benchmarkgegevens dure geneesmiddelen Achmea
! Deelname aan bestaande landelijke registraties en medewerking verlenen aan het opzetten van nieuwe
landelijke registraties (b.v. patient registries) om goed gebruik van geneesmiddelen te bevorderen
! Geen onr.echtmatige declaraties van add-on geneesmiddelen
Doelstelling ZiZo indicatoren Farmacie
! Realiseren van verbeteringen op ZiZo indicatoren Farmacie obv benchmark. 1e kwartiel behoudt score, 2e
kwartiel verbetert tot gemiddelde 1e kwartiel op t=0. Kwartiel 3 en 4 verbeteren tot gemiddelde score op t=0.
Doelstelling VMS-thema’s High Risk Medicatie en Medicatieverificatie bij opname- en ontslag
! High Risk Medicatie en Medicatieverificatie bij opname- en ontslag implementatielevel 5
! Bij iedere opgenomen patient vindt bij opname en ontslag, 24 uur per dag en 7 dagen per week,
medicatieverficatie plaats.

Achmea 2.
ANH JANSEN 27-07-2012 18:19
Retrospectieve instapvoorwaarden
! De zorginstelling geeft volledige transparantie over netto inkoopprijzen en inkoopbeleid (bijvoorbeeld
inkoopcombincaites, volumeafspraken en voorkeursmiddelen) voor de add on geneesmiddelen over het jaar
2012 (nr. 1)
Prospectieve instapvoorwaarden
! De zorginstelling geeft volledige transparantie over netto inkoopprijzen en inkoopbeleid (bijvoorbeeld
inkoopcombinaties, volume afspraken en voorkeursmiddelen) voor de add on geneesmiddelen over het jaar 2013
(nr. 2)
! De zorginstelling registreert van gebruikte dure geneesmiddelen op patiëntniveau minimaal: productgegevens
(knmp-nummer), gebruikte hoeveelheid, aflever/toedieningsdatum en indicatie en werkt volledig mee aan
datauitvraag van Achmea ten behoeve van materiële controle (nr. 3)
! In 2013 zorgt de instelling voor aanleveren ZiZo indicatoren Farmacie (of de vervangende ZN indicatoren)(nr. 4)
Generieke inkoopspecificaties: Intramurale farmacie (1)
! Indien instelling niet bereid is in 2013 te voldoen aan gestelde instapvoorwaarden inclusief opname in de
overeenkomst krijgt zij geen contract voor 2013. Bij niet voldoen aan registratie add-ons, registratie high risk
medicatie en/of de uitvoering en registratie van opname- en ontslaggesprekken wordt een verbeterplan opgesteld
dat uiterlijk 1 maart is gerealiseerd. Bij niet voldoen aan prospectieve instapvoorwaarden tijdens contractduur
volgen specifieke substantiele financiele consequenties (bijvoorbeeld 30% korting op afgesproken add-on prijzen of
terugvordering declaraties)

Achmea 1.
ANH JANSEN 27-07-2012 18:06
5.5 Intramurale en poliklinische farmacie
Achmea ziet toonaangevende ontwikkelingen in de farmacie verschuiven van de eerste naar de
tweede lijn. Belangrijke ontwikkelingen daarbij zijn de overheveling van dure geneesmiddelen, het
voorschrijfgedrag van medisch specialisten, medicatieveiligheid en de rol van de poliklinische
apotheken. Voor Achmea is dit een onontgonnen terrein. Om die reden hebben wij per
1 april 2012 het team Intramurale en Poliklinische Farmacie (TIPF) opgericht. In de
zorginkoopspecificaties 2013 zijn ook voor intramurale farmacie specificaties opgenomen.
De inkoopspecificaties hebben betrekking op:
• voorschrijfindicatoren medisch specialisten in de polikliniek (doelmatigheid);
• ZiZo-indicatoren Farmacie (kwaliteit);
• dure geneesmiddelen (kosten en kwaliteit);
• materiële controle (naleving);
• samenwerken op gerichte procesoptimalisatie (efficiency);
• samenwerken op ontwikkeling en innovatie (vernieuwing);
• steunen van initiatieven uit het veld.

http://www.achmeazorg.nl/medisch-specialistische-zorg/Downloadlijst/Medisch_Specialistische_zorg/Formulieren/180100102_inkoopdocument-MSZ_LR.pdf

We kunnen onze lol op. Marc van Gelder in het nagesprek met de analisten: 65% van de apothekers zijn nog steeds zelfstandig en daar moeten we wat aan doen!
ANH JANSEN 27-07-2012 17:06
http://www.achmeazorg.nl/medisch-specialistische-zorg/Downloadlijst/Medisch_Specialistische_zorg/Formulieren/180100102_inkoopdocument-MSZ_LR.pdf

Dit is een voorproefje voor de extramurale farmacie. Trek de lijn door naar landelijk overleg tussen Achmea en Mediq en trek met een passer 45 minuten reistijd en zie waar het door Marc van Gelder voorgestane distributie model op uitkomt. Mediq moet in the lead zijn. Hij is naar eigen niet in controle op alle terreinen, maar hij is bezig.

Mediq heeft Rabo bank als grote financier. Achmea heeft Rabo bank als aandeelhouder en financier.

Niet voor niets heeft Rabobank een eigen commissaris, en een hele zware, bij Mediq.

En als Marc van Gelder nu denkt dat hij een deel van de efficiency winst in eigen zak kan steken zal hij van een koude kermis thuiskomen. Alle efficiency voordelen moeten ten goede komen aan de verplicht verzekerden. Dat is de essentie van het systeemmodel Zorgstelsel 2006. Niet voor niets is de Claw Back niet afgeschaft. Wat zei Marc van Gelder daarover ten tijde van Q4? Outlook 2012?

Sinds de pyromaanactie in 2008 heeft Marc van Gelder de plank continue misgegeslagen. CEO's worden voor minder de laan uitgestuurd. Rabo bank ziet andere belangen blijkbaar: winst bij Achmea op de basisverzekering is gestegen naar netto 3%! Verlies van de ene is de winst van de andere. Als de winst van de ene maar hoger is dan de som van beiden vindt RaboBank alles goed.
capsule 27-07-2012 09:11
IGZ langs alle Mediq apotheken sturen.
Elke apotheek zonder apotheker: sluiten.
Dan hoeft Marc van Gelder dat zelf niet te doen.
henricop 27-07-2012 08:37
Datzelfde Marc van Gelder niet doen. Hij heeft zelf zijn bedrijf opgeblazen en er is een commissaris weg! waarom??? Niet bekend, maar ik zeg daarom. Hij geeft geen leiding, heeft geen visie en koopt lukraak bedrijven met steun van sukkelige analisten, die Buy Buy Buy roepen en denkt niet na!
Volgende stap is aanpak hulpmiddelen. Zorgverzekeraars zullen ook daar preferentiebeleid of dagprijzen gaan voeren. En Mediq moet uitkijken want ze hebben al Aziatische naalden geïmporteerd met een smetje.
Als de marges ook daar gaan teruglopen is het voor hem einde oefening. Rabo vindt nu dat te laat wordt ingegrepen en dat is waar! De eerste dsaneringsrondes hebben Mediq kapotgemaakt vanwege de klassieke blunder: Schrap banen van mensen die het werk doen en laat het waterhoofd in tact. Dat waterhoofd is inmiddels veel grotergegroeid! En in de apotheken lopen de patiënten weg. Ook het masterplan van van Gelder gaat weer dezelfde fout maken. Verder saneren is nog meer verlies.

Je kunt de apotheken die je gaat sluiten beter weggeven aan die apothekers. Laat ze hun gang maar gaan en ik denk dat ze het beter doen dan Mediq zelf. Saneer nu alleen dat megalomane gebouw em de 100 managers in Utrecht. Ook met 10 man is het te doen! Scheelt 90 maal 2 ton en de bijkomende kosten ofwel de winst is weer terug. En snij in je eigen idiote salarisof laat de commissarissen dat doen. maar vrees dat Marga van W nog in de pre preferentietijdperk is blijven leven en 1 miljoen een net salaris vindt! Een commissaris is weg, heeft dit er ook mee te maken??
ANH JANSEN 27-07-2012 00:49
Ontboezeming van Marc van Gelder op vragen van analisten: "wij voelen een morele plicht om de farmaceutische zorg in stand te houden, ook in plattelandsgebieden".

Marc van Gelder is hardleers en dat beloofd weinig goeds: het is niet aan hem om apotheken open te houden tegen elke prijs. De zorgplicht ligt bij de zorgverzekeraars en bij niemand anders. 45 minuten is de reistijd die de Wetgever acceptabel vindt voor het verkrijgen van acute zorg. Dus ook farmaceutische zorg.

Woubrugge kan dus gewoon sluiten. Zorg en Zekerheid is niet genoodzaakt Mediq extra beloning te geven om die zaak open te houden. Alternatief is nabij en anders DCA.

En zo zijn er meer plaatsen. Alle plaatsen. Ook bij de Ahoeden. De A is ook bij de Hoeden niet veilig.

En de uitspraak dat Marc van Gelder met een eigen plan bezig is om de hele farmakolom op de schop te gooien als Mediq maar in the lead is doet herinneringen oproepen aan het roemruchte FD artikel uit juni 2008: eerst het gebouw afbranden om iets nieuws op te bouwen.

Marc van Gelder heeft als een klassieke pyromaan de boel in de fik gestoken, heeft hard staan blazen en staat nu met lege zakken te kijken naar de smeulende resten met de vraag; "wat nu"? Zwartboek of Witboek?

Lage ziektelast bezuiniging komt eraan. Overheveling groei, ivf en oncolytica per 2013. Die gaan er fors inhakken. En de opening van poli apotheken bij alle ziekenhuizen.

Walgreens heeft Alliance Bootz(Kring) gekocht. Als Marc van Gelder nog een restje koopmanschap in zich heeft belt hij in zijn best steenkolen engels Walgreens op met een aanbod dat Walgreens niet kan weigeren.

Mylan kocht merck. Prima timing voor Merck. Dat krijg je bij kennis asymmetrie.

Zo gaat dat bij Amerikanen.

Daar kan Marc van Gelder nog heel wat van leren: vraag maar 250 miljoen. Dat gaan die Amerikanen nog betalen ook.
ANH JANSEN 26-07-2012 23:19
http://pulse.companywebcast.nl/playerv1_0/default.aspx?id=24710&bb=true&swf=true

Registeren en afluisteren tot het einde. Vragen analisten en de antwoorden van Marc en Hans.

De KNMP heeft vol trots een witboek aan E Schippers overhandigd en een beleidsplan opgesteld en een routemap uitgetekend. TomTom? DomDom.

Marc van Gelder geeft in de antwoorden aan te werken aan een algeheel plan voor de extramurale openbare farmacie op geheel nieuwe leest geschoeid. De hele industrie/kolom gaat op de schop als het aan Marc van Gelder ligt. Probleem is alleen nog dat hij nog geen volledige controle heeft.

Nog geen.......

En hij zegt dat 60% van de apotheken nog steeds zelfstandig is. Nog steeds............

Laat Mediq eerst het kantoor KNMP sluiten. routemap, beleidsplan, witboek? Op de A2 is er de kachel mee aangemaakt. Mediq moet "in the lead" zijn. En dat is Mediq niet als het Witboek wordt doorgevoerd.

Zegt Marc van Gelder. Venijn zit hem in de staart.

Zelden overigens zulke vermoeide mensen gezien. 1 miljard euro omzet en 4 miljoen winst gaat je niet in je koude kleren zitten. Dat is zichtbaar.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. En analisten moeten maar eens de vorige webcasts terugkijken om te zien wat er waar is wat Marc van Gelder allemaal zegt.

Prima service overigens van Mediq.
adiyaman 26-07-2012 23:13
De patroon gaat natuurlijk niet groeten. Zie verder onder eerbetoon aan de patroon:

http://nl.wikibooks.org/wiki/Sociale_geschiedenis_van_het_Romeinse_rijk/Vrijgelatenen
adiyaman 26-07-2012 23:12
>>niet groeten etc
capsule 26-07-2012 22:46
"Veel apotheken draaien slecht omdat patiënten massaal weglopen door beroerde service".

Ja, wat wil je: apotheken met veel te weinig personeel en zonder apotheker

"CEO die geen leiding geeft en in wolk leeft. "

Ja, CEO komt niet in de apotheek; regiomanagers die assistenten negeren, niet groeten etc. Natuurlijk lopen de overgebleven assistenten dan ook weg.
henricop 26-07-2012 22:30
Probleem Mediq zit aan de A2 en in de apotheken. Moddervet hoofdkantoor eet winsten apotheken op. Veel apotheken draaien slecht omdat patiënten massaal weglopen door beroerde service. Op een sollicitatie komen veelal dames van deze ketenapotheken op gesprek. Zet je zakdoeken maar klaar en je weet genoeg. grote puinhoop, CEO die geen leiding geeft en in wolk leeft. Rabobank heeft het nu pas door! Te laat ingegrepen. Oplossing is simpel!
Decimeer salarissen van de 100 managers van Mediq en de zaak draait weer. Zorg dat de apothekers kunnen ondernemen en pak ze geen personeel af. Openingstijden slaat echt nergens op, mag niet van de NAN en de IGZ.
capsule 26-07-2012 22:25
"We zullen bij Apotheken Nederland veel apotheken moeten sluiten, samenvoegen of kortere openingstijden bieden, en voor locaties met dunne bevolking moeten overgaan naar een systeem met kluisjes met pincodes", licht de CEO toe".

Hij vergeet nog de apotheken zonder apotheker. Die zijn er nu al,met goedvinden van de inspectie.
Wellicht komen er nog meer van dat soort apotheken.
Achterlijk land wordt/is het hier.
adiyaman 26-07-2012 21:17
3.er een financiele regeling getroffen was tussen de meester en de slaaf. Het vrijkopen kostte zeer veel geld. Een slaaf die zaken deed voor zijn meester mocht soms delen in de winst. De meester kon dan met de slaaf afspreken dat deze zijn vrijheid mocht kopen. Bijvoorbeeld doordat de slaaf na zijn vrijlating niet alleen voor zichzelf zou werken maar ook een afgesproken hoeveelheid werk voor de meester zou doen (operae libertorum). Of de slaaf werkte voor zichzelf en deelde de winst met zijn vroegere meester. Er waren vele regelingen denkbaar.

http://nl.wikibooks.org/wiki/Sociale_geschiedenis_van_het_Romeinse_rijk/Vrijgelatenen
adiyaman 26-07-2012 21:17
>>Participeren in de apotheek
henricop 26-07-2012 19:00
Van Gelder is geen vrije marktman maar polderaar!
Aftreden is enige juiste stap. Heeft te laat ingegrepen en fouten van medewerkers niet gezie.
Meijer Apeldoorn 26-07-2012 13:50
Medique, de grote aanjager van het IDEA model betaalt nu het gelag.
Door de voordurende bezuinigingen op personeel is de motivatie van apothekers en personeel inmiddels tot ver onder het nulpunt gedaald.
Een incentive om patienten van de losec, lipitor etc af te krijgen is er al lang niet meer.
Deze patienten kosten inmiddels honderden euro's per jaar.
Nog verdergaande bezuinigingen bij Medique zijn uiterst gunstig voor de zelfstandig opererende apotheek/apotheker.
Wellicht kan Medique zichzelf en ons een dienst bewijzen door alle medique vestigingen in een klap te sluiten.
Het is al lang bekend: een centraal geleide economie werkt nu eenmaal niet.
Wellicht kan de apotheker uit het medicijnkastje even bijspringen?

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste veranderingen en nieuws over Farma-actueel? Vraag de nieuwsbrief aan door uw e-mailadres hieronder in te vullen.