Ons laatste Nieuws


Bekijk alle nieuwsberichten op farmaactueel.nl 


22 dec

Column: Voorschrijven; meer dan een administratieve klus

Terwijl de huisarts mijn spreekkamer uitloopt na een overleg over de medicatie van mevrouw de B van 79 jaar, zegt ze: “mooi, maak jij de nieuwe recepten voor mevrouw in orde?” Ik heb er een dubbel gevoel bij. Enerzijds ben ik tevreden met het vertrouwen dat ik krijg van de huisarts. Zo komt de verantwoordelijkheid over de farmacotherapie steeds meer bij mij te liggen. En dat voelt goed (FarmaMagazine)

Terwijl de huisarts mijn spreekkamer uitloopt na een overleg over de medicatie van mevrouw de B van 79 jaar, zegt ze: “mooi, maak jij de nieuwe recepten voor mevrouw in orde?” Ik heb er een dubbel gevoel bij. Enerzijds ben ik tevreden met het vertrouwen dat ik krijg van de huisarts. Zo komt de verantwoordelijkheid over de farmacotherapie steeds meer bij mij te liggen. En dat voelt goed (FarmaMagazine)

schuiringa 26-12-2017 14:24
De hele organisatie van de KNMP moet weer op de schop.
De verenigingsstructuur moet terug. Beslissingen worden door de ALV van de basis genomen.

Alle eisen voor een openbare apotheek moeten in een aanbiedingsboek. Voor het huidige bedrag wat we krijgen gaan we alleen distribueren. In het aanbiedingsboek staan per regel wat we kunnen en hoeveel de verzekeraar hier voor gaat betalen.

Alle eisen aan de openbare apothekers door KNMP. VGJ,ZN,Certificeerders, Ketens en andere stakeholders gaan in 1 groot boek. Ook hier weer vergoeding per eis per regel noteren.

Wie wat van ons wil moet betalen.
schuiringa 26-12-2017 14:19
Maar Rik maakt wel de lekkerste peertjes van NL
Johan Kortekaas 25-12-2017 19:19
https://www.nu.nl/media/2903616/supermarkten-weigeren-nieuwe-revu-holleeder.html

Rik van de Meer is de ultieme Kermit de Kikker

Grote mond, hoofd zonder oren

PRAWDA= Het blad van de apparatsjiks

Het zou me niet verbazen als er naast het Apollo-netwerk ook een Pluto-netwerk bestond..

Marc van Gelder, Rik van der Meer, Leon Tinke en andere gevallen farmabobo's,

From the Underworld, 1967

https://www.youtube.com/watch?v=d0xFM7tPUWU


Johan Kortekaas 25-12-2017 12:02
Onder leiding van Marc heeft Mediq tevens haar leiderschap in de Nederlandse apotheekmarkt versterkt door het merk �OPG� te wijzigen in �Mediq�. Door de kracht en de cultuur van alle in de afgelopen jaren geacquireerde ondernemingen te combineren, veranderde Marc het bedrijf in de internationale onderneming in de zorg die het nu is.�

BENU zal het karwei afmaken.
De voorloper van de Phoenix...
Johan Kortekaas 25-12-2017 11:59
Marc wilde het bouwwerk tot de grond toe afbreken in 2008...

Schildknaap Klein Nulent is kandidaat om het af te maken.

http://www.knmp.nl/over-de-knmp/nieuwe-verenigingsstructuur/kandidaten/loa/kandidaat-gerben-klein-nulent

JC.Kortekaas,apotheker | 11-02-2014 | 21:55
Het laatste in mijn herinnering
Richting de uitgang,� vol gas!
Ik moest terug op de snelweg
Naar AHOLD waar ik eerder was


Rustig Marc, sprak de NMA-Man
Het is een en al ontvangst hier
Aankomen kan wanneer je wilt
Vertrekken helpt geen zier......

voor eeuwig besmet, de man die OPG ten gronde richtte...
Johan Kortekaas 25-12-2017 11:58
Marc van Gelder van Mediq: Het einde van de traditionele apotheek
Afscheidsinterview met Marc van Gelder: Marc van Gelder, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Mediq, heeft in goed overleg met de Raad van Commissarissen aangekondigd dat hij besloten heeft om na negen jaar terug te treden als CEO van Mediq. De �snelle retailer�, opgeleid bij Ahold, kwam aan het roer van een behoudend apothekersbolwerk. In zijn tijd is er veel gebeurd in de wereld van de farmacie. Ook bij Mediq. (FarmaMagazine)

>>> Lees verder (Artikel)
11-02-20147 reactiesLinkDeel dit artikel
Geweldige man die Marc van Gelder
Johan Kortekaas 25-12-2017 11:56
1.Marc van Gelder wilde de tent tot op de grond toe afbranden.
2.GKN is de tovenaarsleerling van Marc.
3.Leon Tinke had het RISK-kaartje in handen:

--Vernietig uw eigen organisatie--

4.GKN benoemde zichzelf tegen de statuten in voor een 2e termijn en pakte het kaartje van Leon af.

5.De fik gaat in de Alexanderstraat.

6.De erfenis van Marc.ANH JANSEN 25-12-2017 00:47
Menzis en apothekersketen Benu sluiten contract voor 2018 en 2019

Het meerjarencontract omvat afspraken over de hoeveelheid zorg die wordt verstrekt, maar ook afspraken over ge�ntegreerde apothekerszorg, aldus Peter de Braal, manager zorg van Benu. �Dat gaat dus verder dan het meegeven van de juiste medicijnen aan klanten. We helpen de klant met alles rond het medicatiegebruik, waardoor er minder complicaties ontstaan en verspilling wordt voorkomen. Er is extra aandacht voor kwetsbare pati�nten.

--Kijk. Peter de Braal! Van Achmea naar BENU! Dan spreek je zeker dezelfde taal. IDEA Modelletje? Vast bedrag per jaar? En zie het verschil maar te halen uit vermindering van verspilling?
henricop 24-12-2017 19:58
Laten we het HB vragen om over Dynamo te stemmen met elkaar. Stem tegen want het leidt linea recta naar een afgrond waar we niets te zoeken hebben.
Zo dat moest er ook nog even uit.
henricop 24-12-2017 19:57
Wat ons te doen staat is gewoon zeggen dat we goed zijn, dat onze zorg de beste in de EU is en dat we met huisartsen in de eerste lijn nog een stap kunnen zetten.
Maar dat kost wel extra geld. Van wie we dat krijgen is uitvoering, maar taken overnemen van de arts is beter voor de patient als het om medicatie gaat.
Laten we zorgen dat we stoppen met de Districten en weer samen regionaal aan ze zorg gaan werken. Dat vergt een andere organisatie dan het KNMP model.
Mogelijk vergt het ook dat keten- en vrije apotheken elkaar laten gaan.
De vrije apothekers, regionaal georganiseerd dichtbij en rondom de zorg met de huisartsen zijn onverslaanbaar.
Prettige Kerstdagen!
henricop 24-12-2017 19:54
Wat dan wel?

1) Neem als HB uw verantwoordelijkheid om dit systeem overeind te houden of treedt net als L.Tinke af. Die begreep dat ie miszat....
2)Stop met zeggen dat alles anders moet! Hoe weet je dat trouwens zo zeker?
3) Stop met scheiden en ga voor de huidige zorg en leveringen staan.
4) Moet er dan niets veranderen? Ja wel degelijk. Eis toegang tot de ketenzorg bij de Minister. Participeer in de ketenzorg diabetes, astma/COPD en CVM. Dat levert betere zorg en gezondere pati�nten op.
5) Stop met de onzin regio presentaties en kom tot bezinning. (2)
henricop 24-12-2017 19:50
Misschien een goede Kerstgedachte die wel in het PW had moeten staan:

Beste Hoofdbestuur en andere apothekers,

Waarom de commissie Dynamo? Waarom moeten we ons model in Nederland aanpassen en van wie moeten we dat? Door wie laten we ons de kop al jaren gek maken?
De Nederlandse farmacie staat op een hoog peil vergeleken met de rest van Europa. Waarom moet alles hier nu op de schop? Ga gewoon met elkaar staan voor goede zorg vanuit de apotheek. Waarom hebben wij onszelf in een existenti�le crisis laten praten? Huisartsen hebben nergens last van hoor!
De KNMP maakt nu in enkele weken meer kapot dan ze nu voor ogen houden. Stop hou op zegt een reclame niet voor niets. (1)
ANH JANSEN 24-12-2017 16:46
Leon Tinke zette namens de KNMP en daarmee namens 2000 leden en niet leden zijn handtekening onder een document. Geen jurist. Maar wat bomt het; de KNMP gaat toch over de kaders?

ZN en ZN-leden en VWS zitten vol met juristen. Die snapten het wel. Jaarrecepten dan toch? Haakjes of geen haakjes.

Nu komt GKN met de mededeling dat de KNMP niet achter jaarrecepten staat en gaat werken aan een protocol/standaard om e.a toch in goede banen te leiden. Is nog lang niet af.

Dus komen alle Collectieven met eigen standaarden en richtlijnen om jaarrecepten mogelijk te maken.

Dit krijg je als je geen tegenspraak in eigen kring wil of durft te organiseren.

Haakjes sluiten zich.
ANH JANSEN 24-12-2017 16:42
Annie beseft nu ook dat een handtekening onder een document juridische betekenis heeft. Je moet je zeer goed op de hoogte stellen waar je je handtekening dan onderzet. Nu kan zij nog terugvallen op de apotheek waar het recept terecht komt; die zoekt alles nog eens uit en zet alles op een rijtje en vangt de klappen op als het toch niet goed blijkt te gaan.

Daarom is de apotheekhoudende huisarts vervangen door een huisarts en een gescheiden apotheker. Controle functie.

Met de komst van de apothekerhoudende huisarts vervalt deze controle.

Dit krijg je als je geen tegenspraak in eigen organisatie organiseert, laat staan duld.
ANH JANSEN 24-12-2017 15:38
Geen wonder dat Annie het spaans benauwd heeft gekregen.

De Annies van nu worden betaald uit ZonMW subsidies. En Achmea! Vandaar tariefdalingen.

Regeerakkoord loopt tot 2021. Dan gaat Annie gewoon naar de dichtsbijzijnde poli-apotheek. De wijk uit. Uitwijken.

Beleid van VWS en ZN/ZN-leden en daarmee ook de KNMP, die slaafs blijft volgen is geheel in tegenspraak met enige beleid dat werkelijk geld oplevert voor de samenleving: Kaiser Permanente laat zien hoe dat doet. Denemarken laat zien hoe je dat doet. Eigen bed is meest doelmatige bed en dat moet je vasthouden; zeer zware Eerste Lijn en vederlichte Tweede lijn.

Maar ja, dan moet je wel een eigen visie hebben.
ANH JANSEN 24-12-2017 15:32
En Annie ziet ook over het hoofd de aankomende overheveling van de resterende dure middelen naar het budget ziekenhuizen, de poli-apotheken, de aankomende GVS herberekening van 500 miljoen euro ten laste van de burgers, tenzij zij de enige vrijloper in het zeer brede cluster therapeutisch gelijkwaardige middelen gebruiken en de taakstelling van 465 miljoen in het Regeerakkoord.

Waar gaat Mevr B het over hebben? Wat moet Annie nog met de nierfunctie, leverfunctie en interacties als Mevr B de GVS bijbetaling niet wil of kan betalen?

En dan nog de voortgaande preferentie! Wat als het advies van Annie niet te krijgen is?

En ja, alle complexe medicatie gaat via de poli-apotheken!
ANH JANSEN 24-12-2017 15:29
In de NL Context moet je nooit als zorgaanbieder een knip aanbieden aan een verzekeraar en helemaal nooit een verlaging van een tarief! Er moet geld bij! De zorg wordt steeds complexer, overheveling tweede naar eerste lijn? Naar nulde lijn?

Dynamo is wel vergeten dat de overheveling van Tweede naar Eerste lijn is gemaximeerd op 75 miljoen euro per 4 jaar. Meer hoeft de Tweede lijn niet af te staan en meer kan de Eerste lijn er niet bij krijgen.

Zo sluit je Convenanten en Herenakkoorden als je opkomt voor je eigen belang. Geen schande.

Hoeveel Annie's kunnen er uit 75 miljoen euro? Met eigen spreekkamers? Voor hoeveel gesprekken per dag? En altijd bereikbaar en aanspreekbaar?
ANH JANSEN 24-12-2017 15:23
Terecht dat Annie zich wat zorg maakt. Commissie Dynamo stelt immers voor de logistieke functie van de apotheek los te koppelen van de 'zorg' functie. Het tarief voor de logistieke functie kan dan wel omlaag, vindt de KNMP. Zo wordt budgettair ruimte gemaakt voor de Annie's van deze wereld.

Gaat dat werken? Neen. Nergens niet en helemaal niet en nooit niet in de Nederlandse Context. Je voegt weer een knip toe aan het geheel. De logistieke functie moet uitsluitend schuiven, niet nadenken. IGJ stelt nadrukkelijk dat iedere zorgaanbieder verantwoordelijk is. Logistiek en zorg samen. Een geheel!

schuiringa 23-12-2017 13:54
Wie zijn de mede eigenaren van de keten van GKN ?

Follow the money.

Johan Kortekaas 22-12-2017 16:34
Indicatie op het recept maakt een eind aan farmaceutisch blindemannetje.

Zelf voorschrijven is het sluitstuk, vergeet het eerdere werk niet.

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste veranderingen en nieuws over Farma-actueel? Vraag de nieuwsbrief aan door uw e-mailadres hieronder in te vullen.