Ons laatste Nieuws


Bekijk alle nieuwsberichten op farmaactueel.nl 


16 mrt

Medicijnafval: apothekers draaien in 10% van de gemeenten nog op voor de rekening

In 38 van de 380 Nederlandse gemeenten moeten apotheken nog steeds betalen voor het vrijwillig inzamelen en afvoeren van medicijnafval van burgers. Dat blijkt uit een derde landelijke inventarisatie van de KNMP, uitgevoerd in maart 2018.
In 38 van de 380 Nederlandse gemeenten moeten apotheken nog steeds betalen voor het vrijwillig inzamelen en afvoeren van medicijnafval van burgers. Dat blijkt uit een derde landelijke inventarisatie van de KNMP, uitgevoerd in maart 2018.
ANH JANSEN 19-03-2018 22:47
https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/banken-verzekeraars/toezicht/provisieverbod

Door het provisieverbod worden de financi�le banden tussen banken en verzekeraars enerzijds en adviseurs en bemiddelaars anderzijds doorgeknipt. U stuurt uw klant bij advies en bemiddeling bij sommige financi�le producten een rekening voor uw werkzaamheden. Door het doorknippen van de financi�le banden met aanbieders bent u vrijer om u volledig op het belang van uw klant te richten.

Moreel en ethisch is het handelen van de Collectieven onverdedigbaar en strijdig met het handboek van de openbaar apotheker. Wij zijn immers klant van de Collectieven!
ANH JANSEN 19-03-2018 22:42
Denkfout. Daarom is het ook verboden dat financi�le tussenpersonen en assurantiekantoren worden betaald door de achterliggende verzekeraars en banken.

De Collectieven zijn nu in essentie verlengstukken van de verzekeraars. Stromannen. Hebben een groter financieel belang bij in standhouden contact met verzekeraars dan met apotheken. Die moeten zich toch wenden tot een collectief. Dat dwingen de verzekeraars immers af.

De contracten zijn dan ook niet beter geworden en worden alleen maar slechter. Zie ook de instelling van de onderhandelaars; 96% substitutie graad? Makkie! MN en LPG? Geen enkel probleem! Dat is kwestie van professioneel handelen!

AFM en DNB inlichten! Klacht!
henricop 19-03-2018 20:00
Maar nu lijkt NFZ een filantropische instelling? Kom op, het is eigenbelang voor het hele NFZ- Mosadex- serviceapotheek- DA concern. Beste contract , meer klanten, meer schoorsteen.
En ook zo voor Pact, Alliance en Benu. Schoorsteenstrijd.
ANH JANSEN 19-03-2018 18:43
De giftigheid van de huidige financiering van KNMP en Collectieven mag duidelijk zijn uit de ontwikkelingen ten aanzien van contracten, naheffingen, prijsontwikkeling e.d.

De KNMP is al enige jaren niet langer financieel afhankelijk van de inkomsten van de eigen beroepsgroep. Dat is zeker te merken bij diezelfde beroepsgroep; achteruitgang in alles! Alles!~

Van de kNMP is geen enkele druk meer te verwachten om de gang van zaken bij de beroepsgroep te verbeteren. De KNMP gaat mee in het beleid van degenen die haar betalen.

En zo ook de Collectieven. Welk walletjes levert het beste gras? Het walletje van de verzekeraars?

ANH JANSEN 19-03-2018 18:39
Neen, dat werkt niet zo. Wie betaalt, bepaalt. De verzekeraar heeft er belang bij dat degenen die hun contracten aanbiedt deze verkoopt als zijn de beste in de markt, de best haalbare etc. Allemaal in het belang om zo doelmatig mogelijke zorg te kunnen inkopen cq verkopen.

Die vermenging van belangen bij de tussenpersoon is juist bij hypotheken en ieder andere dienst, al dan niet financieel, giftig gebleken. Daarom heeft de Wetgever het verboden.

Nu nog in de zorg. Collectieven uitsluitend betaalt door de zorgaanbieders en op basis van prestatie! Achteraf.

Dat zet de financiele prikkels in juiste volgorde.
henricop 19-03-2018 18:04
Dat heet NFZ. Is een zorggroep en daar werkt het toch zo? De zorggroep moet ook vreten. NFZ vreet alleen heel veel.
ANH JANSEN 19-03-2018 16:48
Apothekers betalen graag dubbel blijkbaar. NZa stelt nu klip en klaar dat verzekeraars eerst met collectieven een contract bespreken en dat verzekeraars dan de collectieven rechtstreeks betalen en dat eerst dan de collectieven op zoek gaan naar belangstellende apothekers. Die gaan contracten aan met een collectief. Betalen ook nog eens hun 'eigen' collectief.

Deze contracten vallen onder financiele dienstverlening. Gelijk handel in hypotheken, levensverzekeringen e.d collectieven zijn niet anders dan tussenpersonen. Moeten 100% onafhankelijk zijn. Zijn ze in de zorg dus niet.

Klacht indienen bij AFM en DNB.
henricop 18-03-2018 20:03
Waarom stoppen die collegae niet gewoon met innemen? Verwijs mensen naar de innamepunten van de gemeente. Maak je toch minder druk om dingen die je zelf anders kunt doen. Stop met slaaf zijn!
ANH JANSEN 17-03-2018 14:15
Nou ja, de verzekeraars kwamen er al snel achter dat die apothekers prima konden dienen als herverzekeraar. Met steun van de KNMP en de gezamenlijke Collectieven, te zien als contractverkopers namens verzekeraars, lukt dat heel goed.

Dus de Politie kwam met de gedachte om apothekers te gaan gebruiken als BOA er; gratis Bijzonder Opsporing Ambtenaar voor huiselijk geweld binnen alle generaties.

De Gemeenten laten de apothekers huis-tuin en chemisch afval inzamelen en tegen betaling inleveren op de voor overige partijen gratis gemeentewerf. Die wordt immers al betaald!

Neen, het spelletje hoe trek je iemand door de pomp is de apotheker vreemd.
Johan Kortekaas 17-03-2018 09:47
KNMP laat apothekers via Farmanco ook opdraaien voor defectuur van geneesmiddelen.

Sinds 2006 hebben de ZN-Klonen een zorgplicht.

License to operate.(LTO)

Bij manco aan medicijnen de verzekerde een brief meegeven:

-Uw (preferente) medicijn is niet leverbaar. Neem contact op met uw (woekerpolis) verzekeraar voor nadere instructies.-

KNMP blijft sprookjes vertellen over de zorgplicht van de apotheek.Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste veranderingen en nieuws over Farma-actueel? Vraag de nieuwsbrief aan door uw e-mailadres hieronder in te vullen.