Ons laatste Nieuws


Bekijk alle nieuwsberichten op farmaactueel.nl 


15 mrt

Apotheekzorg: Kosten stabiel en meer collectieve contracten met zorgverzekeraars

De kosten voor apotheekzorg zijn in de afgelopen jaren licht gedaald en daarna weer licht gestegen. Ook valt op dat steeds meer apothekers zich verenigen in collectieven. In 2014 sloot 86 procent van de apothekers een contract met een zorgverzekeraar via zo’n collectief. In 2017 was dat bijna 93 procent. Dat blijkt uit de monitor Betaalbaarheid en contractering extramurale farmacie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De kosten voor apotheekzorg zijn in de afgelopen jaren licht gedaald en daarna weer licht gestegen. Ook valt op dat steeds meer apothekers zich verenigen in collectieven. In 2014 sloot 86 procent van de apothekers een contract met een zorgverzekeraar via zo’n collectief. In 2017 was dat bijna 93 procent. Dat blijkt uit de monitor Betaalbaarheid en contractering extramurale farmacie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

henricop 16-03-2018 14:28
Als de pillen in kosten gehalveerd zijn kan ook de receptregel in twee�n. Keep it simple stupid.
Welkom in 2019
henricop 16-03-2018 14:26
`Dat is NFZ. Wat ze inhouden is geheim maar wel steeds meer.
ANH JANSEN 16-03-2018 08:38
Pagina 14 van de Monitor Betaalbaarheid en Contractering Apotheekzorg;

"Het collectief is een vennootschap en wordt gefinancierd via een marge in het contract dat ze met de zorgverzekeraars afsluit en de contracten die zij vervolgens afsluiten met apotheken."

-Wat is hier nu fout aan? En waarom is dit wettelijk verboden bij bankiers en verzekeringen met hun tussenpersonen?

En waarom mag dit dan wel in de zorg?

Gezien de resultaten die onze onderhandelaars bereiken is wel duidelijk naar welk oor deze onderhandelaars het meest luisteren en welke partij hen het meest betalen.

Johan Kortekaas 15-03-2018 19:39
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Monitoring_sterftecijfers_Nederland

Volg de zwarte lijn.

Is die azide-lijn te stoppen?
Johan Kortekaas 15-03-2018 19:21
-In de apotheekzorg gaat jaarlijks ruim � 4,5 miljard om. Dat is iets meer dan � 1.000 gemiddeld voor elke pati�nt die geneesmiddelen gebruikt.-

Er zijn drie mogelijkheden:

1.Dood de bijna 4.500.000 geneesmiddelgebruikers met azide poeder.

2.Breng paracetamol terug in het pakket.
De kosten worden over veel meer Nederlanders gespreid.

3.Geef al deze economen azide-poeder. Zinloze beroepsgroep. Zinloze statistieken
ANH JANSEN 15-03-2018 19:02
De ontboezeming van de NZa dat de bestuurders van de Collectieven worden betaald door de verzekeraars, uit de marge, de marge die wordt afgetrokken van de vergoeding voor de apotheken/apothekers is opmerkelijk. Wekt dat geen verbazing? Verzekeraars weigeren contracten met individuele apothekers. Verplichten je aan te sluiten bij een Collectief en dat Collectief is in essentie een verlengstuk van de verzekeraar zelf?

Vandaar dan ook het gedrag van die bestuurders en de houding die zij aannemen en de weigering om problemen ten koste van de apotheken/apothekers aan te pakken.

Gereguleerde Marktwerking ten top.

Wat een Gotspe.

KNMP en Collectief leiden u zo naar het ravijn.
ANH JANSEN 15-03-2018 18:32
De hele berekening van de NZa op basis van declaraties via Vektis slaat helemaal nergens op als je bedenkt dat er een ruim 1000 tal apotheken het IDEA contract volgen. Je declareert dan de AIP Z-index KNMP prijs en je krijgt een vergoeding op basis van DDD per pakje. Met een wmg regel opslag. En dat is voor 35% van de markt. Achmea contract.

Die 1000 euro gemiddeld per daadwerkelijke gebruiker is echt van de gekke.

Maar ja, de NZa werkt op aanwijzing van de Minister....Wat is een Frame?

Wel aardig om te lezen dat de verzekeraars de Collectieven betalen uit de marge. Een marge die wordt afgetrokken van de vergoeding voor de apothekers.

Vandaar dus.
ANH JANSEN 15-03-2018 17:53
Deze Framing door de onafhankelijke NZa, geeft de Minister de publieke steun om verder in te grijpen in de extramurale farmaceutische zorg. Middels hervorming en innovatieve ontwikkelingen. Wordt door de KNMP verkocht aan de argeloze leden en niet-leden als een wijziging in de vergoedingsstructuur van de apotheken en apothekers in kader van visie 20/20 en de nieuwe rol van de apothekers in de zorg.

De bril van de KNMP is wat beslagen.

Achmea heeft al aangegeven fors te snijden in de vergoedingen. Hervorming en innovatie is jargon voor bezuinigingen. De Minister boekt in, de verzekeraar boekt in, met rente en de KNMP en Collectieven voeren hondstrouw uit.

Jaar van de Hond.
ANH JANSEN 15-03-2018 17:48
Je hebt politici, dominees en statistici en als ultimo de NZa. Lager kan je niet zakken in betrouwbaarheid.

Waarom komt de NZa nu met een berekening schadelast extramurale farmacie per gebruiker van geneesmiddelen?
Is berekend op 1000 euro per gebruiker. En dat cijfer is zelfs te hoog, wat de NZa zelf ook toegeeft: couvert prijzen, geheime prijzen en de LPG prijzen zijn de NZa onbekend. Zij gaat af op de KNMP AIP-Z-index prijzen via Vektis. Niet via de uitbetalingen dus, maar via de declaraties!

Onzin monitor. Schadelast per inwoner is 200 euro. Netto. Lager dan Denemarken, lager dan Engeland. EU record.

Daarom zeggen we nu 1000 euro! Moet lager!

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste veranderingen en nieuws over Farma-actueel? Vraag de nieuwsbrief aan door uw e-mailadres hieronder in te vullen.