Ons laatste Nieuws


Bekijk alle nieuwsberichten op farmaactueel.nl 


13 apr

Sensire: Communicatie sleutel tot medicatieveiligheid

In 2017 zijn Monique Oord en Evelien Vaags gevraagd om met Sensire mee te denken hoe de medicatieveiligheid in de keten verder verbeterd kan worden, in overeenstemming met de Veilige principes in de medicatieketen (Actiz)

In 2017 zijn Monique Oord en Evelien Vaags gevraagd om met Sensire mee te denken hoe de medicatieveiligheid in de keten verder verbeterd kan worden, in overeenstemming met de Veilige principes in de medicatieketen (Actiz)

ANH JANSEN 16-04-2018 13:13
aak waren er geen geactualiseerde toedienlijsten beschikbaar als de medicatie veranderd was en buiten kantooruren moesten wijkverpleegkundigen leuren en sleuren om nog aan medicatielijsten te komen. Daarnaast wilden de apothekers graag van de tijdrovende schriftelijke medicatielijsten af.

-Probleem van actuele medicatie lijsten blijft bestaan. Digitaal of papier; een persoon/instelling moet de data krijgen en correct verwerken. Na te hebben onderzocht of de wijzigingen inderdaad correct waren. En dan doorvoeren!

Wie is verantwoordelijk en aansprakelijk? De leverende apotheek of de zorgverlenende apotheek?

Wat zegt EU wet en regelgeving? De Geneesmiddelenwet?

En waarom?
ANH JANSEN 16-04-2018 13:04
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A01205

Het begint met communicatie door aanwezig te zijn op plekken en op tijdstippen die er toe doen; bijvoorbeeld op deze vergadering. Hier worden de Akkoorden op Hoofdlijnen besproken en doorgenomen. Voor de buhne is deze openbare vergadering en de openbare stukken. In de wandelgangen gebeurt het.

Zo werkt dat.

En de KNMP schittert dan weer door afwezigheid!

Systeemmodel Zorgstelsel is op basis van concurrentie. Op basis van strijd.

De KNMP voert Drs P Dodenrit live op.

Snapt Less is More nog steeds niet.

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste veranderingen en nieuws over Farma-actueel? Vraag de nieuwsbrief aan door uw e-mailadres hieronder in te vullen.