Ons laatste Nieuws


Bekijk alle nieuwsberichten op farmaactueel.nl 


12 aug

Negen manieren om de kosten van geneesmiddelen terug te dringen

Er komen steeds meer en betere medicijnen (hoera!), maar hoe houden we de kosten in de hand?(FD)

Er komen steeds meer en betere medicijnen (hoera!), maar hoe houden we de kosten in de hand?(FD)

Johan Kortekaas 13-08-2017 12:30
Bovenstaand rapport dan maar....
--
Al vele jaren worden de uitgaven voor geneesmiddelen in het Budgettair Kader Zorg honderden miljoenen euro�s neerwaarts bijgesteld. Redenen hiervoor zijn dat de groei in het geneesmiddelengebruik lager uitvalt dan waarmee in de raming rekening werd gehouden, als gevolg van o.a. lagere volumegroei, uit patent lopen van geneesmiddelen en succesvol gevoerd preferentiebeleid. Bron: Rijksbegroting 2016, p. 147

Uit de NZa Marktscan Extramurale farmaceutische zorg (p. 8) bleek in februari 2013 al dat er in vijf jaar tijd � 1,2 miljard op geneesmiddelen was bespaard. Het jaarlijkse budget voor apotheekzorg bedroeg gedurende die vijf jaar zo�n � 4,8 miljard...
Johan Kortekaas 13-08-2017 09:36
ZN-klonen en Overheid gaan met de eer van de structureel 3 miljard bezuiniging aan de haal.

Het werk wordt geleverd door contractslaven in de extramurale farmacie die alleen bij het kruisje kunnen tekenen.

Het slopende preferentiebeleid dagelijks uitvoeren.

Johan Kortekaas 13-08-2017 08:49
Stattler heeft het wel eens uitgerekend.
Het niet nakomen van het transitieakkoord.
Jan Smits: 'De tent is toch al failliet'
De opeenvolgende jaren.
Twee tot 3 miljard bezuinigd op de extramurale farmacie.
Jaarbasis. 3% van 96 miljard.

De extramurale farmacie als preferentieslaafjes van de ZN-klonen.
Dag in dag uit zijn de preferente middelen niet beschikbaar en de apotheek mag het allemaal oplossen. Geen enkele vergoeding voor het niet beschikbaar zijn van een preferent middel.
Waldorff zegt: Declareer elke keer een regel.

Trump zegt: Doen!

https://www.youtube.com/watch?v=EaExh7Yx4Aw

Going down down

Waldorff

Johan Kortekaas 12-08-2017 22:54
henricop 12-08-2017 22:38
De kosten medicijnen zijn wel hoger als je de extra- en intramurale medicijnkosten optelt hoor!
OVerhevelingsmedicijnen en bijna alle nieuwe medicijnen wonen in de ziekenhuizen.
Gaat al gauw om meer dan 2 -2,5miljard euro. Extramuraal is er uitverkoop geweest naar ziekenhuis en naar preferente bodemprijzen.
Politici zien alleen de nieuwe dure ziekenhuismiddelen.
schuiringa 12-08-2017 12:01
Er werkt maar 1 manier. Wachten tot patent is afgelopen.

Hiervoor is wel lef nodig van politici.

Ze moeten het volk vertellen dat we die dure medicijnen niet kunnen betalen.
Johan Kortekaas 12-08-2017 10:29
Ook gij FD11??

Het blad ligt altijd te pronken op de jaarvergadering in mei van HAL, dat 100% van de aandelen bezit.

Het beslag van geneesmiddelen op het gezondheidszorgbudget is gedaald sinds ik student was van 10% naar 6%. De uitgaven aan drugs lopen sterk op.

Toch een PW-achtig verhaaltje over de kosten van geneesmiddelen.

Zo diep kan een kwaliteitskrant dus zinken. Brrrrrrrrr

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste veranderingen en nieuws over Farma-actueel? Vraag de nieuwsbrief aan door uw e-mailadres hieronder in te vullen.