Ons laatste Nieuws


Bekijk alle nieuwsberichten op farmaactueel.nl 


12 mrt

BENU publiceert onderzoek naar Medicijnmonitor: 300 miljoen besparing mogelijk

Equalis heeft in opdracht van BENU onderzoek gedaan naar de impact van de BENU Medicijnmonitor op de zorgkosten van cliënten. In de Medicijnmonitor zijn interventies gedefinieerd, die de zorg voor cliënten verbeteren. In het onderzoek zijn we nagegaan in hoeverre deze interventies leiden tot besparingen op de farmaciekosten, ziekenhuis-kosten, huisartsenkosten en fysiotherapiekosten.

Equalis heeft in opdracht van BENU onderzoek gedaan naar de impact van de BENU Medicijnmonitor op de zorgkosten van cliënten. In de Medicijnmonitor zijn interventies gedefinieerd, die de zorg voor cliënten verbeteren. In het onderzoek zijn we nagegaan in hoeverre deze interventies leiden tot besparingen op de farmaciekosten, ziekenhuis-kosten, huisartsenkosten en fysiotherapiekosten.

ANH JANSEN 13-03-2018 10:54
Kaiser Permanente is het voorbeeld van een 100% ge�ntegreerde verzekeraar/zorgaanbieder. Komplete Keten.

Die weet waar de verzekeringseuro het meest doelmatig wordt besteed: in het eigen bed, in het eigen huis. Nulde lijn, Eerste lijn en als laatste pas de Tweede lijn.

Aantal ligdagen in KP ziekenhuizen is dan ook 2 dagen.

In het Antieke NL ziekenhuismodel, woorden van EHCI 2017, is dat nu bijna 7 dagen.

Vandaar dat van iedere verzekeringseuro er 70 cent gaat naar de Ziekenhuizen.

En gaat oplopen als die PTC geopend worden en moeten gaan renderen. Beste lobbyist wint. Puur Darwinistisch.

Optimalisatie van het door de pomp trekken van verplicht verzekerden.
ANH JANSEN 12-03-2018 22:41
Bij een ge�ntegreerde zorginfrastructuur, een ziekenfondsmodel, zijn deze besparingen zeer goed mogelijk. EHCI rapport 2017 laat dat ook zien. Nederland loopt geweldig achter met haar Antieke Ziekenhuisinfrastructuur. Heeft een historische reden en een bestuurlijke reden; Het sluiten van Akkoorden op Hoofdlijnen is des Polders. Speelde ook in de Ziekenfondstijd.

Akkoorden op Hoofdlijnen gaan boven het gezonde bestand en zijn tekenen van slecht openbaar bestuur.

Des Polders. Kijk eens naar Kaiser Permanente!

ANH JANSEN 12-03-2018 22:38
Foute kop van eerste orde. Dat doen de verzekeraars niet.

Hoe wordt dit gelezen? BENU apotheken met hun medicijnmonitor besparen 300 miljoen euro. Op wat? Op de medicijnen natuurlijk!

Dat wordt uit de kop afgeleid. Eerst bij verder lezen, pagina lang, wordt duidelijk dat het de ziekenhuizen zijn die moeten inleveren.

Framen is een kunst. Koppen maken is een kunst.

Koppen snellen is het gevolg van onkundige koppen maken.

Maar die 300 miljoen komt de Minister goed van pas: RegeerAkkoord legt 465 miljoen besparing op aan de extramurale farmacie. Dank BENU. Dank.

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste veranderingen en nieuws over Farma-actueel? Vraag de nieuwsbrief aan door uw e-mailadres hieronder in te vullen.