Ons laatste Nieuws


Bekijk alle nieuwsberichten op farmaactueel.nl 


12 feb

Kamerbrief over Besluit zorgverzekering in verband met geneesmiddelentekorten

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met geneesmiddelentekorten.

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met geneesmiddelentekorten.

ANH JANSEN 13-02-2018 11:23
De KNMP is het blijkbaar onbekend dat groothandelaren in Nederland nu al kosten in rekening brengen voor de distributie van gewoon vrij verkrijgbare generieke middelen van groothandel naar apotheek. 25 cent per doosje!

De verzekeraars vergoeden zelfs de distributie van vrij verkrijgbare generieke middelen niet eens, hoe zal dat gaan bij de import vanuit het buitenland? Portokosten wel of niet? Of gewoon LPG?

Dit krijg je als je geen tegenspraak in eigen kring durft te organiseren.

Die portokosten en 25 cent per doosje worden betaald uit de vergoeding voor de 'zorg'.

Visie 20/20? Aanscherpen KNMP! En NFZ en PACT.
Johan Kortekaas 13-02-2018 08:39
Het Bureau heeft deze brief opgesteld en is er trots op.

De Alexanderstrasse haat openbare apothekers en zal er alles aan doen om ze de nek om te draaien.

Model KNMP:

1.Spoedmedicatie: politeek
2.Chronische medicatie: groothandelsdochters
3.Magistrale bereidingen: Illegale grootbereiders
4.Niet leverbare geneesmiddelen: openbare apotheek

https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2018/vervangend-geneesmiddel-bij-tekort-vergoed-vanuit-basisverzekering

Combinatie van Kafka&Risk

Ger&Ben hebben samen het kaartje vast in handen:

-Vernietig uw eigen organisatie-

2020ANH JANSEN 12-02-2018 18:29
Op basis van de ervaringen van zorgverzekeraars zijn de totale kosten van geneesmiddelentekorten in de periode van november 2015 tot juni 2016 circa 1 miljoen euro. Hoeveel apothekers en verzekerden op dit moment aan kosten opvangen is lastig
in te schatten.

--De lobby van de KNMP faalt nu ook in het openbaar: die kosten zijn gewoon dubbel. Prijs import, prijs portokosten, prijs zoeken naar alternatieven. En verzekeraars betalen de LPG AIP KNMP Z-index prijs van het NL niet verkrijgbare artikel!

En lees de hele brief. 1000 middelen niet verkrijgbaar en de Minister vindt dat schaars.

De KNMP is bij het schrijven van deze brief geraadpleegd.
Belachelijk dat dan zo'n brief er is.
ANH JANSEN 12-02-2018 18:24
Financi�le gevolgen
De verwachting is dat de totale uitgaven aan extramurale geneesmiddelen die zorgverzekeraars uit het basispakket vergoeden beperkt zullen toenemen. De kosten
van het uit het buitenland betrokken alternatief kunnen hoger uitvallen dan de kosten van het oorspronkelijke geneesmiddel. Het vervangende geneesmiddel wordt immers volledig vergoed door zorgverzekeraars, met inbegrip van bijkomende kosten voor
bijvoorbeeld transport, en verzekerden betalen er geen eigen bijdrage voor.

--De verzekeraars weten hier wel raad mee: LPG toch? De KNMP piekert er niet over om de Z-index in te trekken of doelmatig te gebruiken. Niet leverbaar? Dan NL middel in prijs omhoog?
ANH JANSEN 12-02-2018 18:22
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/besluiten/2018/02/12/conceptontwerpbesluit-over-besluit-zorgverzekering-in-verband-met-geneesmiddelentekorten

10 pagina's. In kader van het Roer moet Om worden twee vergunningen aangewezen alvorens niet geregistreerde middelen mogen worden ingevoerd door apotheekhoudenden.

Zonder vergunning geen invoer. Hoeveel tijd gaat dat kosten en als de vergunning er is, per apotheek, hoelang gaat het dan duren voordat Orly vervanging heeft kunnen verzorgen?

En dan nog is het aan de individuele verzekeraar te bepalen of mag worden ingevoerd en tegen welke prijs.

Zelf lezen. 10 pg.

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste veranderingen en nieuws over Farma-actueel? Vraag de nieuwsbrief aan door uw e-mailadres hieronder in te vullen.