Ons laatste Nieuws


Bekijk alle nieuwsberichten op farmaactueel.nl 


10 okt

Zorg: meer geld voor ouderen, minder voor medicijnen

Regeerakkoord Het aanstaande kabinet-Rutte III zet het beleid van minister Schippers om zorguitgaven te beteugelen voort.(NRC Handelsblad)

Regeerakkoord Het aanstaande kabinet-Rutte III zet het beleid van minister Schippers om zorguitgaven te beteugelen voort.(NRC Handelsblad)

henricop 11-10-2017 18:59
Nefarma wil ook een akkoord ala de Belgen, maar ja daar kosten medicijnen nog altijd allemaal de hoofdprijs.
henricop 11-10-2017 18:58
Samen 460 miljoen bedoelde ik te zeggen
henricop 11-10-2017 18:57
Nou tekst zegt denk ik iets anders:
Overheveling middelen (kleedt apotheek verder uit, dag adviesfunctie, dag GKN!)
Wet Geneesmiddelprijzen aanpassing (lagere prijzen, dag marge dag 100 den apotheken, dag investering Brocacef.)
GVS systeem met max 250 euro. (dag nog meer marge, welkom administratieve lasten)

Kortom complete kaalslag en Mediq veteraan zag dat het goed was.
ANH JANSEN 11-10-2017 17:57
GVS herschikking zwaarste vorm. Zo haal je 460 miljoen euro op.

Cluster 0C10A, B01A, A02B, C07A, A10B, R03A, C09A, C08C, A06A, C08C, A06A, J01C.

En J02A, J01D, C02K, J01X, H01C, J01G, J5A, L03A.

En 0N03AXC0, 0B03XAAP, 0L02AEAD, 4N05AXAO, 2N06ABAO.

Draconisch en Dramatisch.

Hoe kan je hier nu mee instemmen als experts van geneesmiddelen? Als KNMP? Als WSO?

Maar ja, de voorstemmers denken ook dat de BTW verhoging wordt doorberekend in het BKZ.

KNMP, WSO en LOA staan inmiddels op grote afstand van de arbeidsmarkt. Mediq en SAL zijn failliet. Hoe zou dat nu komen? GKN en PW vragen. Die waren directeur! Wat een visie!

ANH JANSEN 11-10-2017 17:44
De GVS herberekening gaat uit van de zwaarste variant van APE. APE zijn economen. Geen apothekers. Geen praktiserende apothekers. Dat is te merken.

C10A cluster. Clexane, Acidu 80, Eliquis, Pradaxa, Dipyridamol; therapeutische substitutie in extremis. Zonder kennis van zaken krijg je dit.

KNMP en Nefarma zijn er voorstander van. Zien het als een handreiking aan VWS. Ook economen.

WSO vindt dit prima? We scoren nu echt een vette NUL.
ANH JANSEN 11-10-2017 17:32
https://www.skipr.nl/actueel/id32139-patientenfederatie-vraagt-opheldering-regeerakkoord.html

Patientenfederatie verandert van toon en stelt vragen.

GVS herberekening gaat volgens de zwaarste variant van APE! Antistollingsmiddelen op 1 hoop. Laagste prijs is leidend. De Minister verwacht dat de duurdere in prijs zullen dalen.

Clexane gaat naar prijs acetyl cardio 80? Eliquis naar Acidu 80?

Volgens de KNMP wel. Of gewoon omzetten. Acidu 80 is hetzelfde als Clexane.

Hoe kan je daar nu voorstander van zijn?

De KNMP staat op grote afstand van de arbeidsmarkt en is van God Los.

Kijk ook eens naar de andere top 10 clusters. Horror!


ANH JANSEN 11-10-2017 14:33
Ook farmaceuten zijn blij dat er een nieuw hoofdlijnenakkoord komt. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (voorheen Nefarma) gaat in haar reactie voorbij aan het regeringsplan om via onderhandelingen ook 480 miljoen te besparen op medicijnen. In plaats daarvan ziet voorzitter Gerard Schouw het regeerakkoord als een "uitgestoken hand" naar de industrie. "Tijdens de presentatie van het regeerakkoord is door de onderhandelaars het belang van samenwerking nadrukkelijk onderstreept", zegt hij.

Skipr. De KNMP volgt blijkbaar nog immer Nefarma.

Als je zelf geen visie hebt, wordt die voor je gemaakt.

Gerard Schouw bidt ook.
schuiringa 11-10-2017 13:21
Het nieuwe beleid: we gaan praten en meedenken met VWS.

Beleid en visie bedenk je zelf en draag je uit.

KNMP kom met een toekomstbestendig plan en draag dit uit.

Beter op het zadel zitten dan er onder.
ANH JANSEN 11-10-2017 09:54
Overige groepen die eventueel in aanmerking komen voor overheveling zijn:
immunoglobulinen,
hematopoietische groeifactoren,
MS-middelen, HIV-middelen,
interferonen,
PAH-middelen,
weesgeneesmiddelen
geneesmiddelen bij orgaantransplantatie.

Substitutie in de Tweede Lijn gaat veel efficienter dan in de Eerste Lijn; gewoon doen. Top Down benadering en natuurlijk de financiele prikkel voor de ziekenhuizen.

Welke middelen gaan dan zeker naar de Tweede Lijn?

Niet zo moeilijk.

Voor Spek en Bonen of Pannenkoeken met Spek?

4.2 miljard en 460 miljoen inleveren of 39 miljard en 1,9 miljard? LHV eist haar budget op. De KNMP Levert graag in.

Het verschil is te voelen.
ANH JANSEN 11-10-2017 09:03
Hoe wereldvreemd de opstelling van de KNMP is mag blijken uit de daadkracht die de andere koepels laten zien in het beteugelen van hun stijgende kosten; de hele Tweede en Eerste Lijn, excl KNMP, levert in 1,9 miljard euro. 1.9 miljard. Op een totaal budget van ruim 39 miljard euro.

De KNMP vindt het dan doodnormaal om op 4.5 miljard 460 miljoen in te leveren.

En die 1.9 miljard is aftrek van de toegestane groei van ruim 3%. Op diezelfde 39 miljard.

De KNMP laat zich kennen als een Nacht und Nebel gevangene die extra inzet op productie in de hoop op Pannenkoeken met Spek.
ANH JANSEN 10-10-2017 22:03
Tja, met zo'n Belangenbehartiger als de KNMP (en aanverwante Collectieven) heb je geen Minister of Verzekeraars nodig om je af te maken.

Ga nou eens praten met de NVZ, de LHV, de FMS en koepels die wel opkomen voor hun rechten en het hun toegestane budget!

Het is geen schande om de toegekende bedragen te besteden aan je werk!

Bedenk dat de NVZ, de UMC en de Medisch Specialisten hebben gelobbyied voor 4 totaal overbodige en bij voorbaat obsolete ProtonenCentra en die nog hebben gekregen ook! Inclusief budget!

En dan moet je de KNMP horen.............
ANH JANSEN 10-10-2017 21:53
Btw-verhoging Eerder lekte de maatregel uit om het lage btw-tarief, dat van toepassing is op genees- en hulpmiddelen, te verhogen van 6% naar 9%. De doorwerking van de verhoging van het btw-tarief wordt verwerkt via de reguliere loon- en prijsontwikkeling. De KNMP gaat ervan uit dat het Budgettair Kader Zorg voor farmaceutische zorg hiervoor wordt gecorrigeerd.

GKN geeft hier blijk het totaal niet te snappen. VWS heeft nergens aangegeven het BKZ met 3% te hebben verhoogd of gaan verhogen als de BTW verhoging daadwerkelijk wordt doorgedrukt. Dat gaan zij dus niet doen. Werk maar harder of efficienter.

BTW moet de Overheid geld opleveren, niet meer kosten.
ANH JANSEN 10-10-2017 21:45
GKN heeft ook gemist de overheveling van groepen geneesmiddelen naar de Tweede Lijn. Die overheveling wordt weer in gang gezet met een bezuiniging/taakstelling als prikkel. Pagina 59. RA. nr 6.

Gerben KN zet in op zorg. 'Graag zien wij dat het kabinet meer investeert in goede farmaceutische begeleiding en goed geneesmiddelengebruik".

Scheiding van zorg en handel.

En vermindering van administratieve lastendruk zit er echt niet in; wie gaat GVS maximum bijhouden? Wie de Medische Noodzaak verklaringen? Wie de terugbetalingsregelingen?

De KNMP ziet het als haar taak medicijnkosten te beteugelen. Wellicht kan zij eens vragen bij NVZ hoe zij dat doen? Of de LHV?
henricop 10-10-2017 20:52
Net het verbijsterende ledenbericht van GKN gelezen.
Moet ik me laten opsluiten ben ik gek????
Geen woord over de GVS herberekening, de maximaal 250 euro eigen betalingen en de verdere afbraak van ons geneesmiddelenpakket.
Hoe lang kan dit zo doorgaan?
henricop 10-10-2017 20:45
Maar niet heus!
Wat heeft de KNMP gedaan tegen de verdere afbraak van apotheken.
Alle partijen die respect krijgen hebben een meerjarenakkoord met gereguleerde groei.
Wij zijn de enigen die zowel de benen als de armen kwijtraken.
Het waterhoofd aan de Alexanderstraat klotst.
Moet er geen staking komen? Tegen de afbraak van goede zorg met geneesmiddelen?
henricop 10-10-2017 19:45
apotheker centraal in rol adviseur.
Wat moet ik slikken om niet bij te betalen.
Extra eerste uitgiftes, extra zorg, niets mis mee.
Johan Kortekaas 10-10-2017 18:59
De GVS-bijbetalingen lopen op tot maximaal 250 euro.

Dit eigen risico komt bovenop de bevroren 385 euro.

SFK heeft de openbare apotheken aangewezen als administratiekantoor.

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste veranderingen en nieuws over Farma-actueel? Vraag de nieuwsbrief aan door uw e-mailadres hieronder in te vullen.