Ons laatste Nieuws


Bekijk alle nieuwsberichten op farmaactueel.nl 


10 okt

Nieuw kabinet betaalt het zoet met aftopping zorgkosten

Dus waarvan gaat het regeerakkoord dan wel betaald worden? Volgens bronnen in Den Haag moet dan vooral naar één uitgavenpost worden gekeken: Volksgezondheid, oftewel de zorg. Er wordt niet op bezuinigd want dat is politiek onhaalbaar, maar de kosten worden wel afgetopt. (FD)

Dus waarvan gaat het regeerakkoord dan wel betaald worden? Volgens bronnen in Den Haag moet dan vooral naar één uitgavenpost worden gekeken: Volksgezondheid, oftewel de zorg. Er wordt niet op bezuinigd want dat is politiek onhaalbaar, maar de kosten worden wel afgetopt. (FD)

ANH JANSEN 10-10-2017 18:36
https://www.patientenfederatie.nl/nieuws/regeerakkoord-het-is-wachten-op-de-uitwerking

De Staatspati├»┬┐┬Żntenfederatie is goed voorgelicht door VWS. De blijde boodschap is er flink ingepeperd en de propaganda afdeling van het Ministerie heeft de hand van directeur Dianda Veltman goed vastgehouden.

Ze ziet dan ook de GVS herberekening over het hoofd en de maximering van de GVS tot 250 is geen verbetering!

Per saldo gaat het verplicht eigen risico voor chronisch zieken omhoog van 385 naar 635. Allen betalen immers de maximale GVS bijbetaling en het eigen risico.

VWSspeak ten top.

Bidden helpt niet. CDA en CU gaan het bewijzen.
ANH JANSEN 10-10-2017 17:51
Hoofdstuk 52. Maatregelen op het gebied van genees- en hulpmiddelen. 2019;-61, 2020; -158, 2021; -305 2022; -467.

53. Doorwerking maatregelen Zvw; Hoofdlijnen Akkoord en geneesmiddelen. 2019; 43, 2020; 92, 2021; 141, 2022; 184.

GVS bijbetaling maximering per 2019; 250 euro.

Er worden ook meer geneesmiddelen overgeheveld van Eerste lijn naar de Tweede lijn. Overheveling gaat gepaard met een afroming. Tweede Lijn koopt veel scherper in. Lumpsum financiering en discretionaire bevoegdheid van de arts doet de rest. Daarom vindt de Minister overheveling zo leuk.

Ontzorging van de openbare apotheek gaat zo.

Leuk projectje voor de KNMP
Johan Kortekaas 10-10-2017 17:49
In de pers wordt de suggestie gewekt dat het eigen risico wordt beperkt tot 250 euro waar het geneesmiddelen betreft.

Die hebben de opeenstapeling van 385+250 euro nog niet door.

-VERTROUWEN-

SFK-computer heeft in opdracht van Gerrit Z overuren gedraaid om de 250 euro uit te kunnen spugen.

Het Bureau heeft de apotheker niet meer nodig.
GKN is geschrapt uit het BIG-register.
ANH JANSEN 10-10-2017 17:22
Op pagina 59 van het Regeerakkoord staat de nadere invulling van deze maatregel. Ook de K&H worden daar genoemd. Aparte ingreep.

De GVS bijdrage is gemaximeerd tot 250 euro. Administratieve lastendruk gaat stijgen. Wie gaat dit bijhouden?

Het verplicht eigen risico is bevroren. 385. In essentie stijgt deze echter naar 635 euro per jaar. GVS komt er immers bovenop.

Daarom kan DSW mooi weer spelen met een daling van de premie met 50 cent per maand.

In de achterkamertjes heeft de KNMP de slag weer eens verloren. WSO; We Scoren 0.
ANH JANSEN 10-10-2017 16:13
Er komen ook nieuwe Akkoorden op Hoofdlijnen. MSZ, Huisartsen, GGZ, Multidisciplinair, Wijkverpleging moeten inleveren. 1.9 miljard per jaar. Per 2019 beginnen. Op straffe van gebruik MBI en MBH.

Liberalen aan de macht.

Lees ook dat de ACM opzij moet gaan als de Overheid dat nodig vindt. Concurrentie als het de zorg goedkoper maakt, zo neen, dan moet er worden samengewerkt alsof er een ziekenfondssysteem is. Prijs wordt dan opgelegd door de verzekeraar. Zo gaat dat bij liberalen.

Motto van dit Kabinet? Vertrouwen in de toekomst.

Daar bij de voet van de Regenboog moeten we wezen.
ANH JANSEN 10-10-2017 15:52
Pagina 14 van het Regeerakkoord laat zien wat er te wachten staat voor de Curatieve sector.

GVS herberekening komt er daadwerkelijk aan; opbrengst volgens Regeerakkoord 460 miljoen. Ape had geraamd 306 tot 623 miljoen. Men gaat in het midden zitten.

Dramatisch en Draconisch. Preferentie beleid is er niets bij in vergelijking.

Dit gaat de extramurale apotheken heel geld kosten.

Investeren? Alleen als je een CV kan oprichten met externe geldschieters die niet snappen hoe het werkt.

Apotheek CV's zijn de nieuwe Teak Hout of Scheepvaart CV's.

De apotheken betalen de bevriezing van het eigen risico!

Johan van Oldenbarnevelt; Maak het kort, maak het kort.
Johan Kortekaas 10-10-2017 14:36
Verhoging van de BTW op geneesmiddelen is ook erg slecht voor het houdbaarheidssaldo.

Echte Calvinisten maken de tijden somber.

Misschien beter Bommel lezen,

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_Zwadderneel

dan antidepressiva slikken.

schuiringa 10-10-2017 14:34
Dit belooft niet veel goeds.

Maak een denktank om deze aanval te pareren.

Kom met een visie KNMP.
Johan Kortekaas 10-10-2017 14:33
17 Miljard minimaal te verdelen en toen kwam het houdbaarheidssaldo.

Nederlandse ambtenaren geloven niet meer in God maar wel in Calvijn.

De mens is tot niets goed in staat,


Ik heb maar een lemma gemaakt voor Wikipedia.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Houdbaarheidssaldo

Hoe groter het geloof in Calvijn hoe groter de omzet van antidepressiva.

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste veranderingen en nieuws over Farma-actueel? Vraag de nieuwsbrief aan door uw e-mailadres hieronder in te vullen.