Ons laatste Nieuws


Bekijk alle nieuwsberichten op farmaactueel.nl 


09 nov

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving: Slimmer ontwikkelen, sterker onderhandelen

De overheid moet fabrikanten van geneesmiddelen anders aanpakken. Als zij na onderhandeling niet bereid zijn maatschappelijk aanvaardbare prijzen voor hun product te vragen zal de overheid gebruik moeten maken van de mogelijkheden die (internationale) regelgeving biedt om een middel toch voor de patiënt beschikbaar te krijgen.

 Voorbeelden van deze ultieme maatregelen: aanpak van misbruik van machtspositie door fabrikanten, stimulering van apotheekbereiding, toestaan dat patiënten op recept van een arts zelf geneesmiddelen via internet bestellen, en verlenen van dwanglicenties.
Het afdwingen van maatschappelijk aanvaardbare prijzen zal het bedrijfsleven prikkelen om geneesmiddelen beter, sneller en goedkoper te ontwikkelen. Zij zullen met name gedwongen worden de hoge faalkans bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen te verlagen. Dat staat in het advies “Ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen – Beter, sneller, goedkoper” dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vandaag heeft overhandigd aan minister Bruins (Minister voor Medische Zorg).


“Er is in Nederland een situatie ontstaan waar zowel de samenleving als de individuele patiënt de dupe van zijn. De hoge prijzen voor geneesmiddelen zijn ontstaan door enerzijds een inefficiënt ontwikkelproces waarbij de faalkosten worden verdisconteerd in de prijs van het middel dat de markt wel haalt en anderzijds het resultaat van de macht van fabrikanten en de geringe tegenmacht van de overheid, ziekenhuizen en verzekeraars. Tel daar de in ons land algemeen aanvaarde zorgplicht bij op en het is bijna onmogelijk om een geneesmiddel niet toe te laten. Met dit advies willen wij laten zien dat het anders kan, ook binnen het huidige internationale kader. Nederland kan gidsland worden”, aldus Pauline Meurs, voorzitter van de RVS.


Verlaging faalkans

Hoge prijzen voor geneesmiddelen zijn voor een belangrijk deel het gevolg van een inefficiënt ontwikkelproces. Gemiddeld negen van de tien potentiële nieuwe middelen vallen af tijdens kostbare klinische studies. Er zijn onvoldoende prikkels voor zowel de wetenschappers als farmaceutische bedrijven om zich in te spannen om ontwikkelkosten, met name de faalkans, te verlagen. Op dit moment kunnen bedrijven deze faalkosten te gemakkelijk verdisconteren in de prijs van een middel dat de markt wel haalt. Daarnaast leiden in de huidige situatie lagere ontwikkelkosten niet zonder meer tot lagere prijzen. Twee redenen waarom de overheid te hoge prijzen moet aanpakken. De kwaliteit van klinische studies laat ook te wensen over. Hier ligt een taak voor de overheid om betrouwbaar en efficiënt klinisch onderzoek te stimuleren. Ook moet de overheid nieuwe vormen van geneesmiddelenontwikkeling in ons land verder stimuleren. Daarnaast kan de directe inbreng van patiënten bij geneesmiddelenontwikkeling leiden tot betere resultaten en lagere faalkansen. Als we in Nederland de handen ineen slaan kunnen we laten zien dat geneesmiddelen wel degelijk beter, sneller en goedkoper ontwikkeld kunnen worden.

 

Aanpak van te hoge prijzen

Om lagere prijzen te kunnen bedingen moet de onderhandelmacht van de overheid vergroot worden. Als de prijs van een nieuw geneesmiddel te hoog is en prijsonderhandelingen mislukken dan moet de overheid wettelijke instrumenten, zoals dwanglicenties, inzetten. Ook zou de overheid patiënten toe moeten staan om, op recept van een arts, goedkopere medicijnen bijvoorbeeld via internet in het buitenland te bestellen en thuis laten bezorgen en zou apotheekbereiding moeten worden gestimuleerd. Daarnaast kan de overheid misbruik van de machtspositie van de fabrikanten aanpakken. Behalve dat dit een prikkel geeft voor een efficiëntere ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen houdt dit tegelijkertijd de zorg betaalbaar.

Het rapport is hier te downloaden

henricop 09-11-2017 20:12
Volgens het boekwerkje is o.a. geraadpleegd: Dr. Jean Hermans van de KNMP.
Ha ha ha
ANH JANSEN 09-11-2017 18:52
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2017A02364

2. Het grootste probleem dat we zijn tegengekomen is de verwevenheid van de complete farmaceutische zuil met de farmaceutische industrie, van ontwikkeling tot en met voorschrijven.

Die samenwerking/afhankelijkheid is trouwens de artsen en wetenschappers niet te verwijten maar is het gevolg van een overheidsbeleid, die public-private-partnerships als voorwaarde voor financiering heeft gemaakt.

Bijdrage H Schellekens. De boter droop weer heftig tegen de plinten van de TK op.
Johan Kortekaas 09-11-2017 18:02
http://digitaleeditie.nrc.nl/digitaleeditie/NH/2017/10/20171109___/NH-13906449/article_text.html

Bas L.

3 dingen,

ja ook dwanglicentie

ja ook eigen bereiding in apotheek

Grootbereiders worden niet genoemd.
Daar weet Big Farma wel weg mee.
Die zijn illegaal bezig.

henricop 09-11-2017 17:33
Het gaat om dit verhaal lijkt het:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D26809&did=2017D26809

het gaat erom dat niet een apotheek maar een partij als TEVA een product mag maken dankzij een dwanglicentie. De KNMP begrijpt de theorie niet.

Johan Kortekaas 09-11-2017 17:26
2007 De KNMP ging in zee met de Grootbereiders als middel om bereidende apotheken uit te roeien.

GKN moet zwijgen.

Better call Paul,

en kijk Netflix zolang het nog kan.

Breaking Bad, Walther White maakt amfetamine als scheikundeleraar.

Jan van BB&H en Alfons K. maakte het al in 1973 als farmacochemie student. Dat viel in Leiden onder het curriculum Farmacie, derde jaar.
Johan Kortekaas 09-11-2017 17:22
.Apotheker Paul Lebbink van
Transvaal Apotheek in Den Haag
mag het middel carbamylglutamaat,
dat hij al tien jaar maakt
voor een pati�nt, blijven
bereiden.

Fabrikant Orphan
Europe, die CarbaGlu produceert,
had in kort geding ge�ist dat
Lebbink hiermee zou stoppen.
Maar de rechter in Den Haag gaf
de apotheker gelijk.

De rechter
heeft alleen maar kunnen beamen dat de
apotheker de geneesmiddelendeskundige
bij uitstek is, ook als het gaat om eigenbereidingen.

Voor onze beroepsgroep is deze
uitspraak van groot belang.
ANH JANSEN 09-11-2017 17:15
https://www.ad.nl/binnenland/deskundigen-luiden-noodklok-duizenden-doden-dreigen-door-hepatitis~aec06b89/

http://www.hepatitisinfo.nl/kennisbank/Behandeling.nieuwe%20medicijnen/cDU136_Kennisbank.aspx

We zijn gered. Allemaal weer bereiden? De verzekeraars gaan over de contracten en de KNMP gaat over de randvoorwaarden. Dus ja, dat wordt LPG voor eigen geslagen Sovaldi, viekirax, olysio, harvoni e.d. Natuurlijk op basis van NZa tarieven uit 2006. Grondstof en slaan maar! Vrije tarieven immers. En per jaar leveren! Toch chronische aandoening.

Wat is nu het probleem? Gerben slaat alles.
ANH JANSEN 09-11-2017 16:34
https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2017/knmp-ziet-in-rvs-rapport-pleidooi-voor-bereidend-apotheker

�Er is een apotheker die de bereidingsunit in stand kan houden dankzij de tramadolcapsules voor de chihuahua. Daarvoor kan ze een kostendekkend tarief vragen. We hebben in Nederland meer over onze chihuahuas dan voor onze pasgeboren baby�s.�

Zegt GKN. Mediq man. Stond en staat aan de basis van de uitslaande pyroclastische gaswolk die nu over de vulkaanflank raast; hondenhok van de buren is al weg. Schuilplek van de apotheker volgens de KNMP blogger.

Waarom Breaking Paul niet genoemd?

LPG voor eigen bereidingen? GKN zwijgt erover. Als de Taxe maar in stand blijft.
ANH JANSEN 09-11-2017 16:26
Wat lukte met de belastingontduiking en -ontwijking, Nederland staat als belastingparadijs te boek; plaats 3 volgens Oxfam.
https://nos.nl/artikel/2147922-oxfam-nederland-op-twee-na-grootste-belastingparadijs.html

Gaat Nederland nu op zoek naar een nieuw verdienmodel, buiten de gestelde kaders om; wat India kan, kan Nederland beter!
https://joop.bnnvara.nl/opinies/india-de-apotheker-van-afrika

Wat India doet op het gebied van geneesmiddelen wil Nederland nu ook. Bloosloos en Schaamteloos.

Commissie Dynamo van de KNMP gaat binnenkort een eerste sessie houden. De Whatsapp deed het niet. En faxen doen we niet meer.

Het systeemmodel is heilig in Nederland. Schijnheilig.
Johan Kortekaas 09-11-2017 16:06
Huilen is voor VWS te laat, het lukt niet mee
Die heroine injectie, was echt voor de laatste keer
Dat je ons bedrogen hebt, het is te laat.
Want mijn liefde voor de bereiding is nu toch enkel haat.

Alles wat ik had gaf ik aan de farmacie alleen.
Maar ZN ging toch steeds naar die grootbereider heen
Nooit komt de bereiding terug voor jou zoals weleer.
Huilen is nu voor jou te laat, nee ik doe het niet meer.
ANH JANSEN 09-11-2017 15:21
Nieuwste ziekenhuizen hebben nog steeds 500plus bedden. Grootste gebouw is het dialyse gebouw. En voorzien van Da Vinci Robotten, ProtonenParticleCentrum e.d. meer.

26 miljard euro kosten de ziekenhuizen. 6 miljard de UMC's.

Laagste productie per specialist. Langste ligdagen per opgenomen pati�nt. Langste wachttijden op Engeland na.

Waar gaan we dus op korten? Geneesmiddelen natuurlijk.

De Kalkoen aan tafel is de KNMP nog immer niet bekend.
ANH JANSEN 09-11-2017 15:10
ZiNL heeft de schadelast per sector sinds 2006 tot en met 2017 gepubliceerd. Farmacie 4.2 miljard in 2006, 4.2 miljard in 2016. Geen stijging. Ondanks introductie 'dure' geneesmiddelen en uitbreiding pakket voor innovatieve behandelingen, inclusief geneesmiddelen.
Huisartsen laten een stijging van 64% zien. Ziekenhuizen een stijging van 24%. Thuisdialyse is 6 miljard goedkoper, dus doen we in Nederland Intramurale dialyse. Ook in de nieuwste ziekenhuizen. Eigen bed is goedkoopste bed. Dus doen we in Nederland alles intramuraal; ligdagen lopen weer op! meer dan 6 dagen! In de USA bouwen ze nu ziekenhuizen zonder bedden! Nederland loopt een 50 jaar achter.
ANH JANSEN 09-11-2017 15:06
https://www.pw.nl/achtergrond/2017/informatie-over-therapie-en-data-van-patient-bepalen-koers-ais

De Commissie Dynamo van de KNMP moet nog komen met een toekomstvisie 2020/30. De KNMP stelt echter alles in het werk om de randvoorwaarden op orde krijgen. Randvoorwaarden voor wat? Nou ja, dat is aan de Commissie.

Dit krijg je als je meewerkt aan plannen van andere partijen zonder enig idee te hebben waar zij toe dienen anders dan de kosten van de materialen verder te verlagen.

Panama Papers, Paradise Papers, KNMP Papers.
Johan Kortekaas 09-11-2017 14:29
https://www.pw.nl/vaste-rubrieken/knmp/2017/chihuahua
https://www.pw.nl/achtergrond/pdf/2007/2007-40/2007pw40p06.pdf/view

KNMP en Overheid haten bereidende apotheken.
Bereidende apothekers betalen meer contributie.
Alles ingezet op de illegale Grootbereiders.

Huilen is nu te laat,

https://www.youtube.com/watch?v=OKFDHbP7R50


Ok voor Schellekens: Expresso Love

https://www.youtube.com/watch?v=Oik6qbPDi88

Het NRC Vandaag

http://digitaleeditie.nrc.nl/digitaleeditie/NH/2017/10/20171109___/NH-13906449/article_text.html

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste veranderingen en nieuws over Farma-actueel? Vraag de nieuwsbrief aan door uw e-mailadres hieronder in te vullen.