Ons laatste Nieuws


Bekijk alle nieuwsberichten op farmaactueel.nl 


07 mrt

Onderzoek Berenschot vooringenomen: Preferentiebeleid geen invloed op medicijntekorten

Het adviesbureau Berenschot stelt dat geneesmiddelentekorten relatief vaak voorkomen bij preferent aangewezen geneesmiddelen. Het rapport is opgesteld in opdracht van BOGIN, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) en KNMP. Met het invoeren van het preferentiebeleid zijn de prijzen van merkloze geneesmiddelen met zo’n 85% gedaald. Deze jaarlijkse besparing van zo’n € 800 miljoen kwam vóór de invoering van het preferentiebeleid ten goede aan genoemde partijen. De vooringenomen onderzoeksopzet kan daarom nimmer een realistisch beeld van het werkelijk effect van het preferentiebeleid geven. 

Geneesmiddelentekort is van alle tijd

“De geneesmiddelentekorten waaraan BOGIN, VIG en KNMP refereren komen voor bij alle soorten geneesmiddelen, zowel merk- als generieke geneesmiddelen. Die tekorten waren er trouwens ook vóór de invoering van het preferentiebeleid,” aldus Jan Broeren, voorzitter van de GLN. “Saignant detail daarbij is dat Farmanco – de KNMP website voor alle geneesmiddelentekorten – andere cijfers laat zien dan waar in het rapport van Berenschot aan wordt gerefereerd. Van alle ruim 600 meldingen die bij Farmanco staat geregistreerd, zijn er ruim 300 uit de handel genomen of vervangen, en gaat het bij de overgebleven ruim 300 meldingen over slechts 19 preferente geneesmiddelen. Als we naar de tekorten van de afgelopen jaren kijken, zien we ook nog eens dat het aantal tekorten van preferente geneesmiddelen met 1/3 is afgenomen terwijl de tekorten bij de andere categorieën geneesmiddelen, en dat zijn er meer dan 280,  onverminderd hoog blijven.”

Het preferentiebeleid

Sinds de invoering van het preferentiebeleid in 2008 is er zo’n 6,7 miljard bespaard op geneesmiddelen. Het preferentiebeleid van zorgverzekeraars is daarmee zeer succesvol gebleken. Naar schatting is het preferentiebeleid goed voor een jaarlijkse besparing van tenminste 600 miljoen, omgerekend € 40 per Nederlander per jaar. Bij meerdere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof en sterkte bepaalt de zorgverzekeraar welke variant wordt vergoed. Dit is het preferentiebeleid. Doel van het preferentiebeleid is de geneesmiddelenleveranciers te laten concurreren op de prijs van geneesmiddelen die niet meer gepatenteerd zijn. Zo dalen de totale uitgaven voor geneesmiddelen. Patentgeneesmiddelen zijn duur omdat de kosten voor ontwikkeling worden doorberekend in het medicijn. Nadat een geneesmiddel uit patent is en er andere – generieke – geneesmiddelen op de markt komen kunnen deze in veel voorkomende gevallen voor gemiddeld 10% van de oorspronkelijke prijs worden geproduceerd en geleverd. Echter, tot de invoering van het preferentiebeleid in 2008 berekende de apotheker deze korting op de kosten van het generieke geneesmiddel niet door aan de zorgverzekeraar. De apotheker maakte zodoende extreem hoge winstmarges op de levering van generieke medicijnen.

Voorspelbare afname

Broeren: “Het preferentiebeleid maakt de afname van een product voorspelbaar omdat er voor twee of drie jaar een leveringsafspraak wordt gemaakt en er niet steeds van leverancier gewisseld wordt. Vóór de invoering van het beleid hanteerden apothekers hun eigen inkoopbeleid. Dat inkoopbeleid was er bij veel apothekers op gericht zoveel mogelijk korting te genereren voor de apotheker zelf. Er werd toen ook regelmatig van medicijn gewisseld ook als er geen tekorten aan de orde waren en medicijntekorten zijn er altijd geweest. Medicijntekorten en medicijnwissels werden toen nooit tot probleem gemaakt.”

 

Koppelverkoop tenietgedaan

Met het preferentiebeleid hebben de Zorgverzekeraars voor bepaalde geneesmiddelen de inkooppositie van de apothekers grotendeels overgenomen. Daar waar de apothekers eerst zelf bepaalden waar ze de medicijnen inkochten, bepalen de verzekeraars nu welke generieke geneesmiddelen ze vergoeden. De pakketafspraken tussen apothekers, groothandels en enkele grote geneesmiddelenconcerns worden hiermee voor een belangrijk deel doorbroken. Dit soort brede leveringsafspraken behelsden nagenoeg totaalleveringen (80% van het apothekersaanbod), waardoor kleinere spelers uit de markt werden geduwd. Die kleinere leveranciers zijn juist nodig om concurrentie te behouden en ervoor te zorgen dat ook de patiënt profiteert van lagere prijzen.

Hulpstoffen

De werkzame stof in een generiek geneesmiddel is gelijk aan die van het merkgeneesmiddel. Hierdoor heeft de patiënt in de regel geen last wanneer er een medicijnwissel plaatsvindt. Naast de werkzame stof bevatten geneesmiddelen ook hulpstoffen. Deze stoffen veroorzaken zeer zelden een bijwerking. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat iemand bijvoorbeeld allergisch is voor een bepaalde hulpstof.” Dit kan echter ook voorkomen bij een merkgeneesmiddel. Een preferent geneesmiddel heeft exact dezelfde werkende bestanddelen als het oorspronkelijke geneesmiddel.”

Fair playing-field

GLN streeft naar een zogenaamd fair playing-field, waarbij alle spelers het spel volgens dezelfde regels spelen. Broeren: “Niet alleen zorgen we hierdoor voor eerlijke concurrentie, waar de patiënt het meeste baat bij heeft, ook spelen we zo geld vrij dat elders in de zorg beter besteed kan worden.”

Over Generieke Leveranciers Nederland

De vereniging Generieke Leveranciers Nederland (GLN) bestaat uit zes leveranciers van generieke geneesmiddelen. GLN-leden bieden generieke geneesmiddelen aan voor een eerlijke prijs bijvoorbeeld in de aanbestedingen van zorgverzekeraars. Op deze manier zorgen de GLN-leden ervoor dat de kosten, voor een groot deel van de geneesmiddelen, in Nederland beheersbaar en betaalbaar blijven.

ANH JANSEN 08-03-2018 20:59
Leden GLN

Accord Healthcare
Focus Care
Focus Farma
Glenmark Pharmaceuticals
Prolepha Research
SUN Pharma

--En zie eens hoe deze merken het LPG beleid aanpakken! Altijd leverbaar en altijd de hoogste prijs.

altijd in voor innovatieve zorginkoop door verzekeraars; Couvert model? No problemos alhier. Vorig jaar 1.30 per 90, 2018 doen we toch voor 28 euro! Zo pakken zij LPG aan.

Jan Broeren is van VGZ en weet van doorpakken.
Ham 07-03-2018 15:07
Grappig in tweede alinea is "Saignant detail"Er staat dus zoiets als "Bloederig detail"of zouden ze toch "Saillant" bedoeld hebben?
Bloederig detail wat betreft geneesmiddeltekorten door preferentiebeleid dekt de lading wel.
Johan Kortekaas 07-03-2018 13:19
Het probleem zijn de contracten.

Preferente verzekeraars wensen dat alleen preferente middelen worden geleverd.

Of ze leverbaar zijn of niet.

Met uitsluiting van de niet-preferente middelen.

Bart S. dacht daar anders over als KNMP-BOBO.

Bij defectuur van preferent middel;

-verzekerde berichten. U kunt ook een polis nemen zonder P.
-ZN-kloon mailen om instructies
-Farmanco mailen
-Inspectie mailen

Als 50% van de apotheken dat trouw doet ligt het Internet eruit.

Zo is het spel zo zijn de contracten....
ANH JANSEN 07-03-2018 13:10
Jan Broeren in grote vorm. Prima verhaal als je de belangen van de GLN verdedigt. Kan Jan ook vertellen over de prijsstijging in de AIP KNMP Z-index van oa Pantoprazol? Omeprazol? En andere? Met een factor 10 tot 20? couvert model?

Hier Ivan Wollfers. Die heeft ook wat te vertellen;

http://www.ivanwolffers.nl/week-2018-10/

Trekt even de apotheker door de telefoon. Ten onrechte. Moet als arts toch weten wie de zorgplicht heeft; de verzekeraar! De apotheker/apotheek speelt geen enkele rol in het geheel. Moet van de rechter alleen kunnen verwijzen. En dat deed de assistente.

Welk middel betrof dit? Dat houdt Ivan onder de pet.

De NZa; wat is nu uw probleem?

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste veranderingen en nieuws over Farma-actueel? Vraag de nieuwsbrief aan door uw e-mailadres hieronder in te vullen.