Ons laatste Nieuws


Bekijk alle nieuwsberichten op farmaactueel.nl 


04 aug

Weg privacy in de apotheek

Ik ben bij de apotheek om medicatie op te halen. In de paar minuten dat de medewerker hiermee bezig is en ik aan de balie sta te wachten, is een andere medewerker van de apotheek aan de telefoon (met blijkbaar een arts van een gezamenlijke patiënt) in een kamer aangrenzend aan de balie.(Medisch Contact)

Ik ben bij de apotheek om medicatie op te halen. In de paar minuten dat de medewerker hiermee bezig is en ik aan de balie sta te wachten, is een andere medewerker van de apotheek aan de telefoon (met blijkbaar een arts van een gezamenlijke patiënt) in een kamer aangrenzend aan de balie.(Medisch Contact)

Meijer Apeldoorn 10-08-2017 22:11
Als je geen contracten voor hulpmiddelen tekent ben je ook nergens voor aansprakelijk.
Hasselman 07-08-2017 14:34
Correct! Apotheker is geen hoofdbehandelaar! Voor de bloedglucosemeter is de apotheker in een adem genoemd met de leverancier. Conclusie: de apotheker wordt gezien als leverancier en niet meer! Voor welke hulpmiddelen is dit wezenlijk anders!?!
Voor de geneesmiddelen komt de apotheker ook niet verder dan medebehandelaar maar wel met toenemend risico a.g.v. het concurrentiemodel in de zorg. De apotheker op weg naar het hoofdrisicohouderschap in de zorg?
henricop 07-08-2017 07:17
Zinloos, hulpmiddelen is oude handel in apotheken.
Trouwens de risico's worden ook groter door overheidsingrijpen.
https://www.dvn.nl/dvn/nieuws/2281/van-bloedglucosemeter-wisselen-mag-alleen-na-instemming-pati%EBnt-en-arts--
Keus hulpmiddel is aan voorschrijver en pati�nt.
Wishful thinking dat de apotheek kan sturen. Afleverlokaal meer niet.
ANH JANSEN 05-08-2017 15:36
De KNMP zal moeten inzien dat het hele zorgstelsel inherent zeer ondoelmatig en zeer inefficient is. Zij moet zich dan ook niet druk maken om inefficientie e.d. De Overheid heeft daarvoor gekozen.

Dus moet zij de inefficientie doen toenemen; LPG op bloedsuikermeters e.d. moet de KNMP voorkomen. Idemdito op lancetten e.d.

Enige manier is door afschaffing van de centrale prijslijst. Enige manier. Verzekeraars moeten dan conform daadwerkelijk betaalde facturen betalen aan apotheken.

En dan heeft de pati�nt werkelijk vrije keus.
ANH JANSEN 05-08-2017 14:04
WSO-bestuurder Evelyn Schuil-Vlassak: �In de praktijk maken de meeste apothekers goede afspraken met voorschrijvers over keuze en uitleg van bloedglucosemeters. Pati�nten kunnen daardoor zonder tussenkomst van een voorschrijver een bloedglucosemeter geleverd krijgen in de apotheek, conform de samenwerkingsafspraken.

--De KNMP blijft over de hoofden van de pati�nten heen gaan. Totaal niet klantgericht bezig. Keuze wordt gemaakt door voorschrijvers en apothekers. De pati�nt heeft maar te prikken.

NEVI geschoolde onderhandelaars zullen dit spel nooit zo spelen; je verliest zoals de KNMP sinds 2006 aan het verliezen is.

ANH JANSEN 05-08-2017 13:48
https://www.knmp.nl/nieuws/zorginstituut-wisselen-bloedglucosemeter-zaak-van-hoofdbehandelaar-en-patient

De KNMP bestudeert welke praktische gevolgen de uitspraak exact heeft voor de openbare apotheek.

Hoe moeilijk kan dit nu zijn?

Enige studie die de KNMP moet verrichten is nagaan of intrekking van de Z-index prijslijst mogelijk is!

Hard op de zaak.

Hart voor de zaak. De zaak van de extramurale farmacie. Dat is belangenbehartiging zoals de KNMP claimt te doen.

Neem een NEVI geschoolde onderhandelaar in dienst.
Johan Kortekaas 05-08-2017 13:12
In wezen wordt de openbare apotheker door de KNMP in een positie gedwongen van gratis adviseur.

De Brufen bij de pomp, de interactiebegeleiding bij de apotheek.

Een alternatief zou zijn de consument wijzen op een interactie zonder verder zelf iets te ondernemen.

Vanwege de afhandeling door de apotheker volgt dan een tarief.

Een gratis tuinadvies in eerste aanleg; neutronenkorrels.

https://www.youtube.com/watch?v=I-OQzpH9Apc

Hasselman 05-08-2017 12:39
Laat een ding helder zijn: there is no such as a free lunch! Ook in NL-farmaland niet! Mijn reactie is met een knipoog bedoeld. We weten allemaal wel waar het op uitdraait, afgedwongen en wel door de zorgverzekeraars: de kwaliteit van zorg is in handen van uw beroepsvereniging en IGZ, wij gaan alleen over de centen! Doet u maar zoveel mogelijk meer voor beduidend minder! Zo werkt het concurrentiemodel nu eenmaal als het op stoom is! Eigenlijk een afvalrace met teveel verliezers! Ook hier moet het roer om!
Meijer Apeldoorn 05-08-2017 00:09
Het zijn altijd dezelfden die zeiken over de privacy. Gelukkig een hele kleine minderheid. Kunnen nu onze klanten als ze hun inlogcode gebruiken op naam begroeten. Volgens een van onze klanten een enorme inbreuk op haar privacy. Deze zeikerd wordt in het vervolg begroet met mevrouw nummer nul. Blijkbaar is ze liever een nummer dan dat ze als klant met een naam wordt begroet.
Meijer Apeldoorn 04-08-2017 23:58
@hasselman,
Spreekkamers en afhalen op afspraak is goed voor de effici�ntie? Misschien kan iemand mij uitleggen hoe dat werkt bij 400 klanten/ pati�nten per dag? Wachttijden nu: 2-3 minuten.Op afspraak: half uur? En hoeveel spreekruimtes en medewerkers heb je dan nodig? Wat je in ieder geval nodig hebt is een exponenti�le stijging van het tarief en een verdrievoudiging van het vloeroppervlakte.
Merkwaardig voorstel.
ANH JANSEN 04-08-2017 21:45
KNMP en Collectieven ontbreekt het aan iedere vorm van Visie.

KNMP komt met visie 20/20 en is verbaasd dat Minister en Verzekeraars vervolgens vragen; wat is nu uw visie?

Hoort bij het spel. Game Theory gebiedt het.

Toch gaat de KNMP een commissie instellen om alsnog een visie op te stellen. Commissie Dynamo. Komt over 3 jaar met rapport.

3 jaar.

Navelstaarder KNMP en Collectieven doen aan WK Group Thinking en zijn Olympisch Kampioen Tunnelvisie.

Kom daar eens om in Belgie, Duitsland, Frankrijk, Scandinavische landen. Spreiding! Vestigingsbeleid! Burger belang voorop. De Wet!

Die Visie gaan KNMP en Collectieven echt niet uitbrengen.

Nederland Polderland.
ANH JANSEN 04-08-2017 21:41
Diezelfde verplicht verzekerden weigeren echter de premies te betalen om de bouw van deze gewenste apotheken mogelijk te maken; apotheken als moderne banken met allemaal aparte spreekkamers en volop privacy! Wachttijden? Allemaal op afspraak of ga maar een krantje lezen in de leeshoek. Of wil deze verplicht verzekerde ook een blik assistenten en apothekers bij iedere apotheek?

Achmea en DSW zetten zwaar in op verdere ontzorging van de apotheek; jaarleveringen! Vraag het eens aan je klanten en verbaas je over de antwoorden, tot het muntje valt. Dan is men zwaar tegen of zegt doodleuk; dat zien we later wel!

De Nederlander is solidair met zichzelf.

Hasselman 04-08-2017 20:11
Ik ben er wel voor om de apotheek in te richten gelijk een huisartsenpraktijk of polikliniekafdeling. Beperkt vrij spreekuur en veel op afspraak afhalen gaat wonderen doen voor de efficientie!

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste veranderingen en nieuws over Farma-actueel? Vraag de nieuwsbrief aan door uw e-mailadres hieronder in te vullen.